Auteur -

Senator Michigan getuigt over gezondheidsrisico’s van 5G

Bron: EHTrust In een spectaculaire toespraak getuigt Senator Patrick Colbeck van Michigan (Verenigde Staten) over de gezondheidsrisico’s van 5G. Hij spoort wetgevers aan om tegen het opheffen van regelgeving rond plaatsing van antennes voor het nieuwe 5G te stemmen. In deze getuigenis deelt de senator informatie uit het Bioinitiative Rapport, elektrosensitiviteit, de gezondheidsrisico’s van 5G en de zorgen over radiostraling. Hij benadrukt dat kinderen kwetsbaarder zijn en maakt zich grote zorgen over Wi-Fi op school, de problemen met de veel te hoge limieten van de FCC en meer. Michigan Senator Testifies on Health Risks of 5G and the Internet of Things!

Lees verder...

Boek: The Non-Tinfoil Guide to EMFs

Er is een geweldig nieuw boek gepubliceerd met de naam The Non-Tinfoil Guide to EMFs – How to fix our stupid use of technology. Dit prachtig geschreven en goed onderzocht boek gaat over een van de belangrijkste gezondheidsbedreigingen van de 21ste eeuw: elektromagnetische velden of EMFs. Met een steeds toenemende blootstelling als gevolg van de introductie van nieuwe technologieën is het einde nog lang niet in zicht. Op een zeer oprechte manier presenteert schrijver Nicolas Pineault de wetenschap, de veiligheidsnormen en geeft vooral praktisch advies over wat je kunt doen om jezelf en de mensen die je liefhebt te beschermen. Dit werk [...]

Lees verder...

Verklaring van Nicosia over elektromagnetische velden en radiofrequenties, november 2017

De Medische Vereniging van Cyprus, de Oostenrijkse artsenkamer en het Cypriotische nationale comité voor milieu en gezondheid van kinderen hebben de Verklaring van Nicosia inzake elektromagnetische en radiofrequente straling ondertekend en hebben een ” Common Position Paper”  en 16 praktische regels opgesteld om de blootstelling aan mobiele telefoons en draadloze straling te verminderen. Deze praktische regels zijn gebaseerd op de bestaande regels die jaarlijks worden gepubliceerd door de Oostenrijkse artsenkamer, de regels die zijn gepubliceerd door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van Cyprus, en de recente Reykjavik Appel 2017. Bron: ehtrust.org/2017-nicosia-declaration-electromagnetic-radiofrequency-radiation/  

Lees verder...

10 tips voor minder schadelijke straling van smartphone, wifi en iPad

Tegenwoordig worden in huis veel nieuwe draadloze technologiën gebruikt. Wereldwijd ervaren mensen gezondheidsklachten van deze straling en ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat straling van wifi en mobiele telefonie gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het is altijd goed om de straling zo laag mogelijk proberen te houden. Hieronder 10 tips om uw blootstelling aan elektromagnetische straling te verlagen: 1. Werk bij voorkeur zoveel mogelijk bekabeld (internetverbinding met netwerkkabel en telefoon met snoer). 2. Draag uw smartphone in een tas of leg hem ergens neer zodra dat mogelijk is. Draag de mobiel niet de hele dag op uw lichaam. De telefoon geeft namelijk zowel [...]

Lees verder...

Grote studie Nationaal Toxicologie Programma in V.S. vindt verband tussen straling mobieltjes en kanker

Bron: SafeEMR.com met dank aan Joel M. Moskowitz, Ph.D. Wetenschappers van het Nationaal Toxicologie Programma in de V.S. hebben de uitkomsten gepresenteerd van hun onderzoek naar DNA-schade, veroorzaakt door straling van mobiele telefoons bij ratten en muizen, op de jaarlijkse bijeenkomst van de Environmental Mutagenesis and Genomics Society in de V.S. van 9-13 september 2017. DNA-schade was significant verhoogd: in de frontale cortex van mannelijke muizen t.g.v. blootstelling aan CDMA (3G) of GSM (2G) straling van mobiele telefoons, in perifere leukocyten van vrouwelijke muizen die werden blootgesteld aan CDMA (3G) straling, en in de hippocampus van mannelijke ratten t.g.v. CDMA (3G) blootstelling. Mannelijke en vrouwelijke [...]

Lees verder...

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen. “Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door [...]

Lees verder...

Prins Harry adviseert jongeren om gebruik van mobieltje te minderen

Prins Harry bespreekt in een artikel in de Telegraph de negatieve effecten van het gebruik van mobiele telefoons door jongeren. “Ik las onlangs dat jongeren hun telefoon minstens 150 keer per dag checken – ik ben er zeker van dat we allemaal effectiever en efficiënter zouden kunnen zijn, als we even de tijd namen om onze gedachten te verwerken, in plaats van ons van het ene naar het andere te haasten.” Prins Harry dringt er bij jongeren op aan om hun mobiele telefoon weg te leggen en waarschuwt tegen aantasting van de mentale gezondheid. Jongeren zouden moeten proberen om even te stoppen [...]

Lees verder...

Dochter van Quincy Jones elektrogevoelig

Mooie video van Jolie Jones, dochter van de legendarische Quincy Jones. Ze heeft persoonlijk ervaren wat elektromagnetische overgevoeligheid is. In deze video ook een interview met Prof. Olle Johansson. Haar website: JolieTalks.com.

Lees verder...

Aantal gevallen van glioblastoma hersentumor vertienvoudigd tussen 1985 en 2015 in Engeland

Het aantal gevallen van glioblastoma multiforme (graad 4), de meest agressieve en dodelijke hersentumor, is vertienvoudigd van 1985 tot 2015 in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het aantal gevallen van andere types hersentumoren daalt, volgens nieuw gepubliceerde gegevens. Bron: Frank de Vocht, “Corrigendum,” Environment International, gepubliceerd 25 january 2017 Alasdair Philips van PowerWatch: “De boodschap die je uit deze grafieken kunt halen, is dat het aantal meest agressieve soort hersentumoren (glioblastoma graad IV) stijgt, en dat de minder kwaadaardige soorten afnemen. Als dit zou liggen aan een betere diagnose, dan zou je verwachten dat de twee trends in dezelfde richting gaan.” Omdat glioblastoma graad [...]

Lees verder...