Neil Cherry

Dr. Neil Cherry werkte als assistent-professor Milieu en Gezondheid aan Lincoln University in Nieuw-Zeeland. Hij presenteerde voor het Europees Parlement in Juni 2000 een gedetailleerd overzicht van wetenschappelijk bewijs dat elektromagnetische straling kankerverwekkend is.

Ziek van draadloze apparaten

Leeuwarder Courant 4 juni 2011, pag. 3 Ziek van draadloze apparaten We worden omringd door draadloze apparaten. Ontsnappen aan het mogelijke gevaar van elektromagnetische straling lijkt daardoor onmogelijk. Maar er gloort een toekomst zonder elektrostress, zegt ingenieur elektronica J.R. Schrader. NICO HYLKEMA Voor PDF-versie klik hier. Mobiele telefonie, draadloze telefoons, computerschermen, wifi-routers en hoogspanningsmasten creëren een omgeving, waar het bijna onmogelijk is te ontsnappen aan elektromagnetische straling. Jarenlang is er onderzoek gedaan naar de mogelijke schadelijke uitwerking ervan. Met wisselend resultaat.Het probleem is, dat de meeste mensen niets voelen van al die straling en de enkeling die er daadwerkelijk ziek...

Onderzoeksoverzichten

Overzichten van duizenden wetenschappelijke onderzoeken naar biologische effecten van elektromagnetische straling Er is reeds een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs van biologische effecten van elektromagnetische straling. In onderzoeken worden zeer diverse effecten, werkingsmechanismen en mogelijke verklaringen gegeven. U.S. Navy (Amerikaanse Marine) De Amerikaanse marine publiceerde reeds in 1971 een literatuurstudie naar de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. Het resultaat: een enorme waslijst van 2311 wetenschappelijke referenties. In het rapport worden de reported biological phenomena op pagina 7-11 gesorteerd in (A) opwarming, (B) fysiologisch, (C,D,E) zenuwstelsel, (F,G) psychologisch en gedrag, (H, I) bloedbeeldafwijkingen en bloedvaten, (J) enzymen, (K) metabolisme, (L)...

WHO deelt elektromagnetische velden in als mogelijk kankerverwekkend

Zie ook het opinie-artikel van J.R. Schrader het Reformatorisch Dagblad: EU Interphone onderzoek naar mobieltjes en hersentumoren is hoofdpijndossier Op 31 mei 2011 heeft het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) gaat indelen in groep 2b: 'mogelijk kankerverwekkend.' Zij doet dat vooral op basis van de onderzoeken van Interphone en Hardell naar hersentumoren: glioom en gehoorzenuwtumoren. In 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 daarvan betrof...

Wetenschappelijk onderzoek en de industrie

Net zoals bij o.a. de tabaksindustrie zien we het volgende gebeuren. Door het creëeren van wetenschappelijke twijfel ('meer onderzoek is nodig') kan het nemen van actie tientallen jaren uitgesteld worden, zodat de industrie kan doorgaan met geld verdienen. Deze strategie van de grote industrieen wordt treffend beschreven in het boek 'Doubt is Their Product' van David Michaels, Assistant Secretary of Energy bij Clinton, over industriële manipulatie van wetenschappelijk onderzoek. (Link naar boek van Michaels.) Leest u het commentaar van Lloyd Morgan (Director of the Central Brain Tumor Registry of the United States), over hoe de industrie de frontale aanval inzet op...

Erkenningen door de overheid van elektrogevoeligheid

Het Europees Parlement nam op 2 april 2009 een resolutie aan over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden, met 566 stemmen voor. Zij verzoekt daarin (punt 28) de lidstaten het voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende bescherming en gelijke kansen krijgen. De Raad van Europa publiceerde op 6 mei 2011 een rapport over de mogelijke gevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden. De commissie wil dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen, onder meer door het instellen van ''witte (stralingsvrije) zones''. Noorwegen voegt 'electromagnetic intolerance'...

Frankrijk verbiedt mobieltjes, wifi op scholen vanwege gezondheidsrisico’s

Op 29 januari 2015 nam een meerderheid in het Franse parlement een voorstel tot wetswijziging aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling van mobiele telefonie en draadloos internet vanwege de gezondheidsrisico's. Het voorstel is ook bekend onder de naam van de oorspronkelijke indienster, de afgevaardigde Abeille. Wifi onder 3 jaar verboden Belangrijkste wijzigingen zijn: · Draadloos internet (Wi-Fi) wordt verboden in ruimten waar kinderen jonger dan 3 jaar verblijven. In klaslokalen waar kinderen verblijven die ouder dan 3 jaar zijn, moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. · De gebruiksaanwijzing van internetapparatuur moet begrijpelijke informatie bevatten over de mogelijkheid om...