Disclaimer JRS Electro Health

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle zaken gedaan met JRS B.V., waarvan JRS Electro Health een handelsnaam is, op alle producten en diensten, alle bezoeken aan en gebruik van deze internetsite en op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Gezondheidsklachten
Neem in geval van gezondheidsklachten altijd eerst contact op met een arts. JRS Electro Health geeft geen medisch advies en is hiertoe ook niet bevoegd. Het advies en de aangeboden stralingsarme produkten zijn niet bestemd als vervanging voor een medisch consult. Het verband tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten staat nog ter discussie. Ieder individu reageert anders. Een ziekte heeft meestal meerdere oorzaken.

Het advies dat JRS Electro Health geeft naar aanleiding van een woning- en werkplekonderzoek is uitsluitend bestemd als indicatie van de aanwezige objectief meetbare kunstmatige elektromagnetische straling. De voorgestelde oplossingen hebben een objectief meetbaar effect in vermindering van de straling.

Informatie en aansprakelijkheid
JRS Electro Health stelt gegevens op deze internetsite beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel JRS Electro Health met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

JRS Electro Health aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van JRS Electro Health. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door JRS Electro Health. JRS Electro Health is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Deze pagina is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits