Grote studie Nationaal Toxicologie Programma in V.S. vindt verband tussen straling mobieltjes en kanker

Grote studie Nationaal Toxicologie Programma in V.S. vindt verband tussen straling mobieltjes en kanker

Bron: SafeEMR.com met dank aan Joel M. Moskowitz, Ph.D.

Wetenschappers van het Nationaal Toxicologie Programma in de V.S. hebben de uitkomsten gepresenteerd van hun onderzoek naar DNA-schade, veroorzaakt door straling van mobiele telefoons bij ratten en muizen, op de jaarlijkse bijeenkomst van de Environmental Mutagenesis and Genomics Society in de V.S. van 9-13 september 2017.

DNA-schade was significant verhoogd:

  • in de frontale cortex van mannelijke muizen t.g.v. blootstelling aan CDMA (3G) of GSM (2G) straling van mobiele telefoons,
  • in perifere leukocyten van vrouwelijke muizen die werden blootgesteld aan CDMA (3G) straling, en
  • in de hippocampus van mannelijke ratten t.g.v. CDMA (3G) blootstelling.

Mannelijke en vrouwelijke ratten en muizen werden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons, CDMA of GSM, gedurende 18 uur per dag in intervallen van 10 minuten. De ratten werden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons bij een specifieke absorptie ratio (SAR) van 1,5, 3 of 6 Watt/Kg gedurende 19 weken vanaf dag 5 van de zwangerschap. De muizen werden blootgesteld aan straling bij een SAR van 2,5, 5, of 10 W/kg gedurende 13 weken vanaf dag 5 na de geboorte.

De mate van DNA-schade werd beoordeeld in drie hersengebieden, in levercellen en in leukocyten van het bloed met behulp van de komeettest (‘comet assay‘). Chromosomale schade werd beoordeeld in perifeer bloed erytrocyten met behulp van de microkern (‘micronucleus’) assay.
Er waren geen significante verhogingen van microkernen in rode bloedcellen in ratten of muizen.

The authors concluded that, “exposure to RFR [radio frequency radiation] has the potential to induce measurable DNA damage under certain exposure conditions.”

De conclusie van de auteurs is dat “blootstelling aan RFR [radiofrequentiestraling] onder bepaalde blootstellingscondities meetbare DNA-beschadiging kan veroorzaken“.

Het NTP zal begin 2018 een volledig rapport publiceren over deze studies naar de straling van mobiele telefoons. De FDA riep op tot dit onderzoek in 1999.

Hieronder de samenvatting:
social position

Deel dit bericht