Stralingsarme Wifi op school

Stralingsarme Wifi op school

Het gebruik van ICT op school groeit enorm en heeft ons veel interessante onderwijsmethoden gebracht. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Bij de installatie van een draadloos Wifi-netwerk op school kijkt Electro Health dus niet alleen naar de dekking, snelheid en capaciteit, maar ook naar het minimaliseren van de straling.

Stralingsvrij werken via bekabeld internet geeft de minste risico’s op gezondheidseffecten. Interessant om te lezen: baas van Ebay stuurt zijn kinderen naar een school zonder technologie (bron: New York Times).

Hoe dicht zitten de kinderen naast de Wifi-routers? Is de straling gelijkmatig verdeeld en zijn er geen ‘hot-spots’ waar kinderen een onnodig hoge blootstelling oplopen, bijvoorbeeld onder de routers? Hoe hoog staat het zendvermogen van de tablets ingesteld? Wordt er gekozen voor tablets waarvan het zendvermogen verlaagd kan worden?

wifi-op-school-schemaElectro Health adviseert, meet en regelt het netwerk voor u in op het laagst mogelijke niveau met goede dekking, snelheid en stabiliteit.

Wat is er technisch mogelijk?

Kan een Wifi-netwerk ook stralingsarm gemaakt worden? Ja, er zijn vele slimme technische aanpassingen mogelijk. Bekijk het handige overzicht Wifi op school schema

Plaatsing van de Wifi-routers

Hang de Wifi-routers op minstens 5 meter afstand van de tafeltjes waar de kinderen aan zitten. Hang de routers niet in de lokalen maar in de hal of in de gang.

Meten en instellen van de Wifi-routers

wifi baken pulsen 10 keer per seconde

Als er voldoende WiFi-routers hangen kan de straling mooi evenredig verdeeld worden. Het zendvermogen van de Wifi-routers kan dan vaak met een factor 10 verlaagd worden. Het is onnodig om de routers op maximaal zendvermogen te laten staan.

Wist u dat gewone WiFi-routers voor draadloos internet 24 uur per dag 10 ‘baken’-pulsen per seconde afgeven, ook als ze niet worden gebruikt? Dit kan meestal zonder problemen veel lager worden afgesteld.

Schakel routers uit wanneer ze niet in gebruik zijn of gebruik JRS Eco-WiFi routers die in standby automatisch veel minder straling geven.

 Een gewone WiFi-router geeft 24 uur per dag, 10 pulsen per seconde, ook als deze niet in gebruik is.

Straling van de laptops en tablets

kind-op-ipadDe hoogste piek-blootstelling is vaak afkomstig van de straling van de laptops en tablets vanwege de korte afstand van kind tot device. Kies voor devices die een instelbaar zendvermogen hebben en zet dit op de laagste stand met Windows Apparaatbeheer (netwerkadapters → draadloze adapters → zendvermogen / transmit power). Dit scheelt tot een factor 10.

Verstandig werken met draadloze apparaten

Maak er met de kinderen een gewoonte van om de devices (i-pads, laptops, smartphones) op vliegtuigmodus, Wifi-uit stand of helemaal uit te zetten als ze niet gebruikt worden.

Geef kinderen met gezondheidsklachten de gelegenheid om bekabeld te werken op internet, en zet ze niet pal onder de router.

Richtlijnen

Electro Health toetst de stralingswaarden niet aan de torenhoge ICNIRP-normen maar aan de Duitse SBM-richtlijn, die vanuit praktijkervaring is opgesteld. Zie Normen, grenswaarden en SBM-2015-richtlijnen. Deze SBM-richtlijn geeft 10 microWatt per vierkante meter aan als acceptabel. De Raad van Europa geeft in haar advies een waarde van 106 microWatt per vierkante meter.

Meer weten? Neem telefonisch contact op of stuur een mail door hier te klikken.