Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle producten en diensten die JRS BV aanbiedt, op alle aanverwante zaken, op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website en op alle informatie en gegevens die via deze website worden aangeboden. JRS Eco Wireless en JRS Electro Health zijn handelsnamen van JRS BV.

Informatie en aansprakelijkheid

JRS BV presenteert artikelen op deze website met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel JRS BV de grootst mogelijke zorg besteedt aan de juistheid en volledigheid van de op de website verstrekte informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of gebreken. JRS BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik, de onvolledigheid of onjuistheid van de op deze website verstrekte informatie.

Gelinkte websites

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites die niet worden beheerd of gecontroleerd door JRS BV. De links zijn alleen opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen verband met of goedkeuring door JRS BV. JRS BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link naar deze website hebben opgenomen of waarnaar een link op deze website is opgenomen.

Informatie met betrekking tot de gezondheid

De door JRS BV verstrekte informatie is geen medisch advies. JRS BV geeft geen medisch advies en is daartoe niet bevoegd. Eventuele adviezen op deze website en eventuele aangeboden producten met verminderde elektromagnetische straling zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. De door JRS BV geadverteerde oplossingen en producten hebben een objectief meetbaar effect op de vermindering van elektromagnetische straling. De relatie tussen elektromagnetische straling en gezondheid staat nog ter discussie. Ieder individu reageert anders. Een ziekte heeft meestal meerdere oorzaken. Als u gezondheidsproblemen heeft, dient u altijd een arts te raadplegen.