Bijgewerkt op 25 okt 2021.

Als een product dat je bij JRS B.V. hebt gekocht niet aan je verwachtingen voldoet, kun je het tot dertig (30) dagen na ontvangst retourneren en krijg je je geld terug. Neem voordat je een product retourneert s.v.p. even per e-mail contact met ons op voor instructies.

Zichttermijn

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan JRS B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Verpakking

Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan JRS B.V. retourneren, conform de door JRS B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de verpakking beschadigd is kunnen herverpakkingskosten tot €.20,- in rekening gebracht worden.

Retourneren

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door JRS B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan JRS B.V. Het kenbaar maken dient de consument bij voorkeur te doen per e-mail.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument moet kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Terugbetaling

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal JRS B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Verzendingskosten van ons naar de klant zijn uitgesloten van terugbetaling.

Als er schade aan het product is, of als er onderdelen ontbreken, behoudt JRS B.V. zich het recht voor om het schadebedrag in mindering te brengen op het retourbedrag.