Het gebruik van wifi op school heeft een grote vlucht genomen. Dit heeft voordelen gebracht, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Waar weinigen bij stilstaan, is de vraag of deze draadloze technologie, waar bijna iedere school en scholier zich momenteel van bedient, wel veilig is. Als het gaat over wifi op school moet je niet alleen kijken naar dekking, snelheid en capaciteit, maar ook naar het minimaliseren van de elektromagnetische straling.

Review: Biologische en pathologische effecten van wifi-straling van 2,45 GHz op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag

Duidelijk bewijs van de risico’s voor kinderen van radiofrequente straling van smartphones en wifi

Environmental Health Trust: Wi-Fi In Schools, Wireless Radiation Health Impacts and Practical Solutions

Plaats dus wifi-toegangspunten van een merk en type waarvan het zendvermogen laag in te stellen is en laat de wifi goed inregelen. Je hoeft niet in te boeten op bereik, snelheid of stabiliteit. In veel gevallen gaat het netwerk juist beter functioneren bij een lager zendvermogen omdat de access points elkaar niet meer storen.

Straling in het onderwijs - drs. Dolly Bootsma, onderwijskundige
Straling in het onderwijs - drs. Dolly Bootsma, onderwijskundige

Zie ook het artikel in de Andere Krant: Straling, het onzichtbare gevaar in de klas

Verstandig werken met draadloze devices

kind-op-ipad

De hoogste blootstelling is vaak afkomstig van de draadloze devices vanwege de korte afstand van kind tot device. Wifi is tweerichtingsverkeer. Voor elk stukje data dat vanuit de wifi-router wordt verstuurd, wordt een bevestiging teruggestuurd door het device.

Wifi-straling afkomstig van de devices is sterk en je houdt het apparaat zeer dicht bij je lichaam. In de handleiding van een Samsung Chromebook staat dat de gebruiker te allen tijde een minimale afstand van 20 cm tot de antenne moet aanhouden. Vooral bij data-intensieve toepassingen zoals video is de wifistraling erg hoog. Verplicht kinderen niet om continu achter een draadloos device te zitten. Door met boeken te werken en te zorgen voor voldoende bekabelde aansluitingen kan de blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling geminimaliseerd worden.

Kies voor devices die een instelbaar zendvermogen hebben en zet dit op de laagste stand. Maak er met de kinderen een gewoonte van om de devices (iPads, laptops, tablets) op vliegtuigmodus te zetten als de wifi niet gebruikt wordt. Een iPad kan trouwens ook bekabeld op internet. Stralingsvrij werken via bekabeld internet geeft de minste risico’s op gezondheidseffecten. Zorg voor voldoende bekabelde LAN aansluitingen op school.

Selecteren en afstellen van wifi access points

Er zijn heel concrete dingen waar je op kunt letten om het stralingsniveau in de school zo laag mogelijk te houden. Qua technische eisen is het belangrijk om bij de keuze van merk en type access points erop te letten dat:

  • Het zendvermogen van de wifi access points teruggesteld kan worden tot 6 dBm of lager. Dit vermindert de straling en zorgt ook voor een beter functionerend netwerk omdat de access points elkaar dan niet storen.
  • De antennes goed ‘isotroop’ zijn (in alle richtingen rondom evenveel straling) zodat er een lager zendvermogen kan worden gebruikt om toch een goede dekking rondom te realiseren.
  • Het bakeninterval evt. instelbaar is. Hiermee kan de pulsfrequentie van het signaal worden verlaagd. Wist u dat gewone access points continu 10 ‘baken’-pulsen per seconde afgeven, ook als deze niet eens worden gebruikt?

Er zijn grote verschillen tussen merken en types wifi-toegangspunten. JRS Eco Wireless kan u hierbij desgewenst adviseren en metingen verrichten met apparatuur waar een gewone wifi-installateur niet over beschikt, en zo de kwaliteit van de geselecteerde access points beoordelen op het vlak van straling.
Laat de wifi-toegangspunten slim ophangen in de school. Hoe dicht zitten de kinderen onder de toegangspunten? Is de straling gelijkmatig verdeeld en zijn er geen ‘hotspots’ met een onnodig hoge blootstelling, bijvoorbeeld onder de access points? Hoe hoog staat het zendvermogen ingesteld? Als er voldoende wifi access points hangen kan de straling mooi evenredig verdeeld worden. Het zendvermogen van de access points kan dan vaak aanzienlijk verlaagd worden.

Meten is weten

Soms claimen fabrikanten of installateurs lage straling voor hun wifinetwerk, maar lang niet alles is wat het lijkt. Meten is weten. JRS Eco Wireless toetst de gemeten stralingswaarden niet aan de hoge officiële ICNIRP-grenswaarden maar aan de Duitse SBM-richtlijn, die vanuit praktijkervaring is opgesteld. Zie Normen, grenswaarden en SBM-2015-richtlijnen.

Bekabeld werken geeft de laagste blootstelling

Zo kan het ook. Het beschikbaar stellen van bekabelde werkplekken op school geeft de kinderen de optie om stralingsvrij te werken. En wist u dat de Arbo zelfs voor volwassenen maar 2 uur werken achter een laptop toestaat?

TechSafeSchool

Meer weten?  Neem contact op