Stralingsarme wifi op school

Het gebruik van wifi op school heeft een grote vlucht genomen. Dit heeft voordelen gebracht, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Waar weinigen bij stilstaan, is de vraag of deze draadloze technologie, waar bijna iedere school en scholier zich momenteel van bedient, wel veilig is. Als het gaat over wifi op school kijkt JRS Eco Wireless niet alleen naar dekking, snelheid en capaciteit, maar ook naar het minimialiseren van de elektromagnetische straling.

JRS Eco Wireless adviseert, meet en regelt de wifi in zonder dat u hoeft in te boeten op bereik, snelheid of stabiliteit. In veel gevallen gaat het netwerk juist beter functioneren bij een lager zendvermogen omdat de access points elkaar niet meer storen.

Verstandig werken met draadloze devices

kind-op-ipad

De hoogste piek-blootstelling is vaak afkomstig van de straling van de draadloze devices vanwege de korte afstand van kind tot device. Het is belangrijk om kinderen niet te verplichten om continu achter een draadloos device te zitten. Wifi is tweerichtingsverkeer. Voor elk stukje data dat vanuit de wifi-router wordt verstuurd, wordt een bevestiging teruggestuurd door het device.

Wifi-straling afkomstig van de devices is sterk en je houdt het apparaat zeer dicht bij je lichaam. Vooral bij data-intensieve toepassingen zoals video is de wifistraling erg hoog. Door met boeken te werken en te zorgen voor voldoende bekabelde aansluitingen kan de blootstelling van kinderen aan elektromagnetische straling (die toch al erg hoog is in deze tijd) geminimaliseerd worden.

Kies voor devices die een instelbaar zendvermogen hebben en zet dit op de laagste stand. JRS Eco Wireless kan u hierbij adviseren. Maak er met de kinderen een gewoonte van om de devices (iPads, laptops, tablets) op vliegtuigmodus te zetten als de wifi niet gebruikt wordt. (Een iPad kan trouwens ook bekabeld op internet.)

Stralingsvrij werken via bekabeld internet geeft de minste risico’s op gezondheidseffecten. Zorg dus altijd voor voldoende bekabelde LAN aansluitingen op school.

Selecteren en afstellen van wifi access points

Er zijn heel concrete dingen waar je op kunt letten om het stralingsniveau in de school zo laag mogelijk te houden. Qua technische eisen is het belangrijk om bij de keuze van merk en type access points erop te letten dat:

  • Het zendvermogen van de wifi access points terug kan worden gesteld tot 6 dBm of lager. Dit vermindert de straling en zorgt ook voor een beter functionerend netwerk omdat de access points elkaar dan niet storen.
  • De antennes isotroop zijn (in alle richtingen rondom evenveel straling) zodat er een lager zendvermogen kan worden gebruikt om toch een goede dekking rondom te realiseren.
  • Het bakeninterval evt. instelbaar is, dit is de belangrijkste component in de pulseringsfrequentie van het signaal.

Er zijn grote verschillen tussen merken en types. JRS Eco Wireless kan u hierbij adviseren en aan de access points metingen verrichten met meetapparatuur waar een netwerk-installateur niet over beschikt, en zo de kwaliteit van de geselecteerde access points beoordelen.

Vervolgens is het van belang hoe de access points opgehangen worden in de school. Hoe dicht zitten de kinderen naast de wifi-routers? Is de straling gelijkmatig verdeeld en zijn er geen ‘hotspots’ met een onnodig hoge blootstelling, bijvoorbeeld onder de access points? Hoe hoog staat het zendvermogen ingesteld? Als er voldoende wifi access points hangen kan de straling mooi evenredig verdeeld worden. Het zendvermogen van de access points kan dan vaak aanzienlijk verlaagd worden.

En wist u dat gewone access points continu 10 ‘baken’-pulsen per seconde afgeven, ook als deze niet eens worden gebruikt? Dit kan in sommige gevallen beter worden ingesteld.

Richtlijnen

JRS Eco Wireless toetst de gemeten stralingswaarden niet aan de (veel te hoge) officiële ICNIRP-grenswaarden maar aan de Duitse SBM-richtlijn, die vanuit praktijkervaring is opgesteld. Zie Normen, grenswaarden en SBM-2015-richtlijnen.

Meer weten?  Neem contact op!