Problemen met ICNIRP-blootstellingslimieten elektromagnetische straling

In Nederland en de meeste andere Westerse landen zijn de limieten voor blootstelling van burgers aan elektromagnetische straling gebaseerd op de ICNIRP richtlijnen.

Uit een studie van 2016 van Starkey blijkt dat er in deze ICNIRP guidelines een aantal belangrijke zaken niet kloppen. Er ontbreken 40 studies die DNA-beschadiging aantonen, 40 studies die laten zien dat elektromagnetische straling vrije radicalen aanmaakt in het lichaam, en 22 studies die effecten op de mannelijke vruchtbaarheid aantonen. Verder blijkt dat de leden van ICNIRP diverse belangenverstrengelingen hebben.

De ICNIRP-normen zijn voornamelijk gebaseerd op acute opwarmingseffecten (meer dan één graad temperatuurverhoging). Er zijn inmiddels reeds in ettelijke duizenden studies biologische effecten zoals DNA-schade aangetoond ver onder deze normen.

Kritiek Raad van Europa op ICNIRP

Zowel het Europees Parlement (in Resolutie 2008/2211(INI)) als de Raad van Europa doen de aanbeveling om de op de ICNIRP adviezen gebaseerde normen te verlagen. De Raad van Europa oordeelt in haar Advies van 6 mei 2011 over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden (12608):

29. The rapporteur underlines in this context that it is most curious, to say the least, that the applicable official threshold values for limiting the health impact of extremely low frequency electromagnetic fields and high frequency waves were drawn up and proposed to international political institutions (WHO, European Commission, governments) by the ICNIRP, an NGO whose origin and structure are none too clear and which is furthermore suspected of having rather close links with the industries whose expansion is shaped by recommendations for maximum threshold values for the different frequencies of electromagnetic fields.

30. If most governments and safety agencies have merely contented themselves with replicating and adopting the safety recommendations advocated by the ICNIRP, this has essentially been for two reasons:

  • in order not to impede the expansion of these new technologies with their promise of economic growth, technological progress and job creation;
  • and also because the political decision-makers unfortunately still have little involvement in matters of assessing technological risks for the environment and health.

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

The ICNIRP Cartel and the 5G Mass Experiment – Joel M. Moskowitz, Ph.D., Director of Center for Family and Community Health, School of Public Health, University of California, Berkeley

Hoogspanningslijnen

Het meest opvallende wat de ICNIRP deed in 2010, was dat zij de blootstellingslimiet voor magnetische velden juist verhoogde van 100.000 naar 200.000 nanoTesla. Dit is opvallend in het licht van het feit dat er, zoals het Nederlandse RIVM schrijft in haar rapport 610050007, reeds tien epidemiologische studies zijn die een verband met kinderleukemie aantonen. Om deze reden publiceerde het RIVM reeds in 2005 een sterk verlaagde advies-blootstellingslimiet voor het wonen onder hoogspanningslijnen van 400 nanoTesla. In 2017 koopt de Nederlandse overheid huizen uit die onder hoogspanningslijnen staan. Zie ook Nederlandse staat koopt 1300 huishoudens uit die onder hoogspanningskabel wonen.

Comparison of international policies on electromagnetic fields 2018 (Ministerie van VWS)

SBM 2015

De SBM-2015 staat voor Standard der Baubiologische Messtechnik versie 2015. Reeds vanaf 1992 wordt deze standaard opgesteld door Duitse experts, pioniers op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven.

De SBM2015 is bedoeld als richtlijn, en moet niet verward worden met de op ICNIRP gebaseerde Nederlandse veiligheidsnormen die duizenden malen hoger liggen.

Download SBM-2015 richtlijnen (Engels)

Download SBM-2015 Instructions and Additions

Download BUILDING BIOLOGY STANDARD – Its Story and History

Ondersteund door artsen

Deze SBM-richtlijn wordt aanraden door de Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) “ongeacht de veel hogere officiele ICNIRP blootstellingslimieten voor directe effecten”. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen. Zie de OÄK-richtlijn van 2012 voor de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling (blz. 9). De Oostenrijkse Artsenkamer heeft tevens samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zend-installaties (oktober 2014).

Overzicht

In onderstaande tabel is te zien wat de verschillen zijn tussen de overheidsnormen en de bouwbiologische richtlijnen.

De SBM-richtlijnen zijn gebaseerd op vele duizenden huis- en werkplekonderzoekingen waarbij men relaties heeft kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de diverse soorten elektromagnetische straling. Daarom is het beter om de gemeten waarden te toetsen aan de SBM-normen die in de praktijk goed blijken te werken.

De SBM-2015 richtlijn is opgesteld voor slaapplaatsen. Voor werkplekken wordt de tweede rij (‘zwakke afwijking’) aangehouden.

Laagfrequent elektrisch wisselveld

[Volt per meter (V/m)]

Laagfrequent magnetisch wisselveld

[nanoTesla (nT)]

Hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld

[microWatt per vierkante meter (µW/m²)]

SBM Streefwaarde<1<20<0,1
SBM Zwakke afwijking1-520-1000,1-10
SBM Sterke afwijking5-50100-50010-1000
SBM Extreme afwijking>50>500>1000
IRPA / ICNIRP5000200.0002-10 Miljoen

Bron: website van het Duitse “Verband Baubiologie

Deze pagina is ook beschikbaar in: Engels