Elektrosmog in auto’s

De auto zelf is vaak een sterke bron van (laagfrequente) elektromagnetische straling. Oudere dieselauto’s (geen TDI) geven de laagste elektrosmogbelasting. Dit komt door de afwezigheid van elektrische ontsteking en injectoren. De meeste elektrosmog wordt gemeten in elektrische (hybride-) auto’s. Hier kunnen magnetische velden gemeten worden tot 1000-en nanoTeslas, waar het bij gewone auto’s meestal niet boven de 100 nanoTesla komt op de bestuurdersplaats.

Dit is eenvoudig meetbaar met daartoe geschikte apparatuur. JRS kan de elektromagnetische straling in uw auto in kaart brengen.

Banden demagnetiseren

Autobanden bevatten staalgordels, ter versteviging. Deze raken tijdens het rijden langzamerhand gemagnetiseerd, onder andere bij detectielussen in de weg. (Detectielussen bevinden zich bijvoorbeeld voor de verkeerslichten.) Het ronddraaien van deze gemagnetiseerde banden is vergelijkbaar met het ronddraaien van een vaste magneet. Een magnetisch veld tot 500 nanoTesla in de cabine vlak boven de wielkast is het resultaat. Dit fenomeen wordt beschreven in deze wetenschappelijke studie. Oplossing: banden demagnetiseren.