Meting aanvragen? Vul het Contactformulier elektromagnetische straling meten in of bel ons voor meer informatie.

Hoe sterk is de straling in mijn huis of kantoor? Een vaak gestelde vraag. Dit is moeilijk te zeggen alleen op basis van afstand tot bv. een zendmast of hoogspanningslijn.

Op de plekken waar u de antennes kunt zien (‘line of sight’) is de straling meestal sterker dan waar er bebouwing of begroeiing tussen staat. Verder hangt het af van het bouwmateriaal. Gewapend beton en warmtewerend glas houden veel straling van zendmasten buiten, maar bv. hout is bijna volledig doorlatend. Meer informatie: Hoeveel straling van zendmasten? En wist u dat het sterkste gemeten signaal vaak van de eigen draadloze apparatuur afkomstig is?

Hoogspanningslijnen geven een ander soort straling, het magnetisch veld zwakt snel af met de afstand maar komt wel overal doorheen. De sterkte hangt af van hoeveel stroom er doorheen loopt.

Wilt u het echt zeker weten, vraag dan een objectieve meting op locatie door een expert aan. JRS Electrohealth doet in woningen en kantoren fysische metingen van elektromagnetische straling die reproduceerbaar zijn. De meting wordt gedaan door een gekwalificeerd ingenieur. JRS beschikt over elektrotechnische meetapparatuur om de elektrosmog (elektromagnetische vervuiling) te meten.

Een meting maakt inzichtelijk waar de probleempunten zitten. Er zijn altijd eye-openers, niet zelden over de eigen (draadloze) apparatuur of die van de buren. In veel gevallen kan de meetbare blootstelling enorm verminderd worden door bijvoorbeeld draadloze apparatuur te vervangen, netvrijschakelaars te installeren of indien nodig afscherming aan te brengen om instraling van zendmasten van buiten te verminderen.

Zie ook: Stralingsarme Eco-DECT telefoons en Stralingsarme WiFi routers (JRS Eco-WiFi)

Wat wordt er precies gemeten?

 lid vemesElektrosmog van o.a.:

zendmasten voor mobiele telefonie,
televisie (digitenne),
draadloze telefoons,
Wi-Fi (draadloos internet).
De vermogensdichtheden worden gemeten in microWatt per vierkante meter [μW/m²].

Magnetische en elektrische velden van o.a.:

hoogspanningsleidingen,
bovenleidingen en spoor van treinen en trams,
elektriciteitsnet (binnens- en buitenshuis, bv. grondkabels),
computers,
(elektrische) auto.
De magnetische fluxdichtheid wordt gemeten in nanoTesla [nT], de elektrische veldsterkte in Volt per meter [V/m].

Normen en richtlijnen

Volgens de geldende (‘ICNIRP’-)limieten voor elektromagnetische straling zouden burgers probleemloos 24 uur per dag kunnen wonen, werken en slapen op twee meter afstand van een zendmast-antenne op vol vermogen.

Wat is nu het probleem met deze ICNIRP-normen? Deze zijn alleen gebaseerd op thermische effecten en beschermen slechts tegen opwarming (meer dan één graad). Er zijn reeds in ettelijke duizenden studies biologische effecten zoals DNA-schade aangetoond ver onder deze normen.  Ook uit de praktijk blijkt dat die ‘lage’ niveaus op de lange termijn wel degelijk een merkbaar effect hebben op de gezondheid van sommigen.

Zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek aanbevolen om de ICNIRP normen te verlagen.

Voor hoogspanningslijnen verscherpte de Nederlandse overheid pas enkele jaren geleden eigenhandig de blootstellingsnorm in één klap met een factor 250x vanwege een associatie met kinderleukemie die al in de jaren 70 voor het eerst werd gevonden.

Daarom is het beter om de gemeten waarden niet aan de torenhoge ICNIRP-normen te toetsen maar aan de Duitse SBM-2015 richtlijn, die vanuit praktijkervaring is opgesteld. Zie Problemen met ICNIRP-blootstellingslimieten elektromagnetische straling.