Is wifi schadelijk voor de gezondheid?

Biologische en pathologische effecten van 2,4 GHz wifi-straling op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag. Door Isabel Wilke. Bron: Umwelt • Medizin • Gesellschaft. Speciale bijlage in Uitgave 1-2018. Vertaald uit het Duits door JRS. Naar het volledige pdf-artikel (Duits)

Een zeer robuust overzichtsartikel met op thema gesorteerde bespreking van wetenschappelijke studies in detail – JRS

Welke effecten laten studies over WiFi zien?

Uit studies blijkt dat WiFi-straling oxidatieve stress, DNA-schade, schade aan het sperma, EEG-veranderingen en andere effecten veroorzaakt.

Dit artikel is een systematische bespreking van studies naar de effecten van niet-ioniserende straling in het bereik van de microgolf-frequenties van 2,45 GHz, die voornamelijk worden gebruikt voor wifi en voor de magnetron. Nieuwere wifi-standaarden gebruiken ook de frequenties 5 GHz, 6 GHz en 60 GHz.

Wifi wordt meer en meer gebruikt, omdat het licentievrij en gratis is. Steeds meer pulserende 2,45 GHz wifi-zenders (access points, routers) worden geïnstalleerd. Grondig onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van wifi-straling wordt daarbij meestal genegeerd door de beslissers, de politiek en in het publieke debat.

Methode

Voor deze review zijn vnl. studies in de databases Livivo (Zbmed) en PubMed onderzocht, zonder beperking op publicatiedatum. De geselecteerde studies zijn gepubliceerd in erkende vaktijdschriften.

Resultaten

Meer dan 100 studies m.b.t. de 2,45GHz-frequentie zijn bekeken, waarvan de meeste effecten vonden t.o.v. niet-blootgestelde groepen, bij niveaus onder de veiligheidsrichtlijnen van de ICNIRP. Gedocumenteerd zijn studies naar vruchtbaarheidsschade, effecten op EEG en hersenfuncties, DNA en kanker, en effecten op hart, lever, schildklier, genexpressie, celcyclus, celmembraan, bacteriën en planten. In veel studies wordt oxidatieve celstress als werkingsmechanisme genoemd. Negatieve uitwerkingen op leren, geheugen, aandacht en gedrag worden veroorzaakt door celtoxische effecten.

Aanbevelingen: beperk het gebruik van WiFi

Op grond van de uitgebreide hoeveelheid onderzoek en de negatieve gezondheidseffecten die in de meeste studies werden vastgesteld, worden maatregelen aanbevolen om de blootstelling aan straling te verminderen. Bekabelde oplossingen verdienen de voorkeur. De geldende officiële blootstellingslimieten en SAR-waarden beschermen niet tegen de gezondheidsrisico’s van WiFi-straling. De negatieve effecten op leren, aandacht en gedrag geven reden voor onderwijsinstellingen voor alle leeftijden om af te zien van WiFi-toepassingen.

Wifi is door zijn celtoxische effecten niet geschikt als technologie in ziekenhuizen en voor (tele)gezondheidszorg. WiFi zou niet gebruikt moeten worden op slaapkamers, werkplekken, in lounges, ziekenhuiskamers, collegezalen, klaslokalen en het openbaar vervoer. De mogelijke gevaren van wifi-straling zouden kunnen worden vermeden door alternatieve technologieën te testen die met andere frequenties werken, zoals optische VLC/LiFi-technologie (zichtbare lichtcommunicatie). Wanneer WiFi als tijdelijke oplossing niet kan worden vermeden, moet het ALARA-principe worden toegepast (As Low As Reasonably Achievable): geen 24-uurs wifistraling, maar wifi die kan worden uitgeschakeld en waarvan het zendvermogen kan worden verlaagd.

Inhoud van de review van studies naar WiFi en gezondheid

Inleiding
1. Voortplanting en vruchtbaarheid
1.1 Effecten op testikels en sperma
1.2 Vrouwelijke voortplanting – Pre- en postnatale effectstudies
2. EEG, hersenen en hersenontwikkeling
2.1 De betekenis van de 10 Hz modulatiefrequentie
3. Effecten op gedrag
4. De aantasting van het DNA – potentieel voor tumorinducerende en -bevorderende schade
4.1 Invloeden op DNA
4.2 Invloeden op kanker(cellen)
5. Effecten op de hartactiviteit
6. Werkingsmechanisme van oxidatieve celstress
6.1 Wifi leidt tot oxidatieve celschade
6.2. Stoffen voor de bescherming van de cellen
7. Effecten op de celcyclus
8. Effecten op de lever
9. Effecten op de schildklier
10. Effecten op genexpressie
11. Effecten op het celmembraan
12. Effecten op bacteriën
13. Invloeden op planten
14. Studies die geen effecten hebben gevonden
15 Bespreking en conclusies
Bijlage: Tabel, Literatuur, Register

Deel dit bericht