Gezondheidsrisico’s straling mobiele telefoons en zendmasten: implicaties voor 5G – Joel M. Moskowitz, PhD, universiteit van Berkeley

Bron: Center for Occupational and Environmental Health, Universiteit van Berkeley, Californië. Door Joel M. Moskowitz, PhD.

Inhoud van dit webinar: 97% van de volwassenen in de VS heeft een mobiele telefoon. De overgrote meerderheid, 85%, bezit een smartphone. Deze presentatie geeft een samenvatting van onderzoek naar biologische en gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente straling van mobiele telefoons en zendmasten.

Dr. Moskowitz bespreekt de implicaties van dit onderzoek voor 5G, de vijfde generatie mobiele technologie. Hij begint met een beschrijving van wat draadloze of radiofrequente (RF) straling is, inclusief 5G, en de relatie met ioniserende straling. Vervolgens vat hij de biologische en gezondheidseffecten samen die worden veroorzaakt door of in verband worden gebracht met blootstelling aan RF-straling, en legt hij uit waarom de huidige nationale en internationale grenswaarden voor blootstelling aan RF-straling tekortschieten om de gezondheid van mensen en andere levende wezens te beschermen. Voor meer informatie zie saferemr.com.

Health Effects of Cellphone & Cell Tower Radiation: Implications for 5G
Health Effects of Cellphone & Cell Tower Radiation: Implications for 5G

Deel dit bericht