Wetenschappelijke studies naar de biologische effecten van elektromagnetische straling

Wetenschappelijk onderzoek en de industrie

Net zoals bij o.a. de tabaksindustrie zien we het volgende gebeuren. Door het creëeren van wetenschappelijke twijfel ('meer onderzoek is nodig') kan het nemen van actie tientallen jaren uitgesteld worden, zodat de industrie kan doorgaan met geld verdienen. Deze strategie van de grote industrieen wordt treffend beschreven in het boek 'Doubt is Their Product' van David Michaels, Assistant Secretary of Energy bij Clinton, over industriële manipulatie van wetenschappelijk onderzoek. (Link naar boek van Michaels.) Leest u het commentaar van Lloyd Morgan (Director of the Central Brain Tumor Registry of the United States), over hoe de industrie de frontale aanval inzet op...

Prof. Belpomme, hoogleraar oncologie: “verband elektromagnetische straling en kanker”

Update: wetenschappelijke publicatie Prof. Dr. Belpomme: Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt de stralingskwestie een 'ernstig probleem voor de volksgezondheid'. Belpomme is hoogleraar oncologie aan de Université Paris-Descartes. Zijn onderzoeksgroep verrichtte belangrijk onderzoek naar elektrogevoeligheid, een ernstige overgevoeligheid die men kan ontwikkelen voor elektromagnetische velden. Ze ontwikkelde onder andere diagnostische criteria en 'biomarkers' voor deze aandoening en ook wierp ze een licht op de mogelijke oorzaken. Eén van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM-straling dan anderen,...