Prof. Belpomme, hoogleraar oncologie: “verband elektromagnetische straling en kanker”

Update: wetenschappelijke publicatie Prof. Dr. Belpomme: Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder

De Franse kankerspecialist Prof. Dr Dominique Belpomme noemt de stralingskwestie een ‘ernstig probleem voor de volksgezondheid’. Belpomme is hoogleraar oncologie aan de Université Paris-Descartes.

Zijn onderzoeksgroep verrichtte belangrijk onderzoek naar elektrogevoeligheid, een ernstige overgevoeligheid die men kan ontwikkelen voor elektromagnetische velden. Ze ontwikkelde onder andere diagnostische criteria en ‘biomarkers’ voor deze aandoening en ook wierp ze een licht op de mogelijke oorzaken.

Eén van de verklaringen voor het feit dat sommige mensen gevoeliger zijn voor EM-straling dan anderen, zou te maken hebben met het aantal ‘magnetosomen’ dat iemand heeft, een soort mini-kristallen die zich in de hersenen en op andere plaatsen in het menselijk lichaam bevinden. Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen terug te vinden. Het zijn receptoren voor het magnetische veld van de aarde en stellen dieren/mensen in staat zich te oriënteren. Sommige mensen zouden meer van deze magnetosomen hebben dan anderen, wat hen gevoeliger maakt voor EM straling. Ook het centrale zenuwstelsel speelt volgens Belpomme een centrale rol bij elektrogevoeligheid.

Als de blootstelling van de elektrogevoelige aan EM straling niet aangepakt en verminderd wordt, zou de aandoening volgens Belpomme op termijn kunnen leiden tot neurologische aandoeningen zoals (vroegtijdige) dementie en multiple sclerose (MS). Op basis van zijn onderzoek legt Belpomme ook een verband met kanker.

”Er is een bewezen verband tussen elektromagnetische straling, kanker en leukemie” volgens Prof. Belpomme.

Bovendien is er volgens hem een verband met de ziekte van Alzheimer. En hij ziet in zijn praktijk steeds meer kinderen met hoofdpijn, geheugenstoornissen, concentratie- of spraakmoeilijkheden en dyslexieproblemen.

Zijn praktijk wordt bezocht door 400 mensen met wat hij noemt het intolerantiesyndroom voor elektromagnetische velden SICEM: syndrome d’intolérance aux champs électro-magnétiques (EHS: elektrohypersensitiviteit of elektrogevoeligheid), waarvoor hij een diagnostiek heeft ontwikkeld op basis van hersenscans m.b.v. echodoppler en bloedtesten.

De behandeling bestaat uit drie elementen: het sluiten van de bloed-hersenbarrière, het herstel stimuleren van bepaalde hersencellen (astrocyten) die beschadigd zijn door de elektromagnetische straling en bovendien zijn wij begonnen met een studie naar het effect van anti-oxydanten, aldus Prof. Belpomme.

Ondanks hoopvolle resultaten moet men zich daarna blijvend beschermen tegen elektromagnetische straling, om een terugval te vermijden. Daarom pleit hij voor urgente beschermingsmaatregelen met name voor witte zones (stralingsvrije gebieden – vert.) op voor het publiek toegankelijke plaatsen en bij het openbaar vervoer.

Prof. Belpomme realiseert zich dat zijn pleidooi indruist tegen gevestigde belangen maar hij voelt zich verplicht aan de afgelegde eed van Hippocrates om de barricaden op te gaan omdat het gaat om een majeure bedreiging van de volksgezondheid.

”Studies wijzen erop dat in de komende 25 tot 50 jaar wel eens 10-50% van de bevolking intolerantie voor elektromagnetische straling zouden kunnen ontwikkelen en als we nu geen maatregelen nemen gaan we daarvoor een hoge prijs betalen”.

”Veel artsen zijn nog niet op de hoogte van deze aandoening, maar ook een toenemend aantal begrijpt dat er iets aan de hand is”.

Om meer bekendheid te geven aan het probleem organiseert Prof. Belpomme in April 2011 te Parijs in het gebouw van Unesco een derde artsenappèl.

Bron: Metro 10 sept. 2010

Zie ook http://www.emfacts.com/2012/01/electromagnetic-intolerance-elucidated/

Deel dit bericht