10 Van nu af aan, mijn broeders, wees sterk in de Here en in de macht van zijn kracht. 11 Trek de gehele wapenrusting van God aan, om tegen de listen van de duivel in te kunnen gaan. 12 Want jullie strijd is niet alleen tegen vlees en bloed, maar ook tegen de engelen, en tegen machten, tegen de heersers van deze wereld van duisternis en tegen de boze geesten onder de hemelen. 13 Trek daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat je in staat bent de boze tegemoet te treden, en voorbereid zijnde, zullen jullie overwinnen. 14 Sta daarvoor op, omgord je lendenen met waarheid en zet het borstschild der gerechtigheid op; 15 En laat je voeten schoeien met de voorbereiding van het evangelie van de vrede. 16 Neem daarbij voor jezelf het schild van het geloof, want daarmee zul je in staat zijn om alle vlammende pijlen van de verdorvenen te doven. 17 Zet de helm van de verlossing van zonde op en neem het zwaard van de Geest, dat is het woord van God; 18 En bid altijd, met alle gebeden en smekingen in de Geest; en wees in dat gebed te allen tijde waakzaam, voortdurend biddend en smekend voor alle heiligen, 19 En ook voor mij, dat mij woorden gegeven mogen worden zodra ik mijn mond open doe, zodat ik vrijmoedig het mysterie van het evangelie kan prediken, 20 Waarvoor ik een geketende boodschapper ben, zodat ik er openlijk over kan spreken, zoals ik behoor te spreken.

Naar het Nederlands vertaald uit: George M. Lamsa’s translation from the Aramaic of the Peshitta

Assumite Gladium Spiritus (Efeziërs 6:17)

Neemt het zwaard des Geestes