Ten eerste, ‘5G’ versus ‘5 GHz’ zijn twee verschillende dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben, maar vaak door elkaar gehaald worden. Eén is de nieuwe (vijfde) generatie netwerken voor mobiele telefonie, die op hogere frequenties zal werken met bundelvorming en waarvoor veel meer zenders nodig zullen zijn.

De tweede is de wifi-frequentie van 5 GHz. De meeste moderne wifi-routers zijn ‘dual band’ en zenden twee wifi-netwerken uit: één op 2,4 GHz en één op 5 GHz. De hoogste snelheid kan worden behaald op het 5 GHz netwerk met de AC-wifi standaard. Het 2.4GHz netwerk heeft het beste bereik.

Als je dat wilt, zal het uitschakelen van 5GHz de wifi straling van de router nog meer verminderen. Je kunt dit doen via het JRS-tabblad op de Wireless-pagina in het instellingenmenu van de Eco-router (router.asus.com). Stel eerst de band selector in op 5 GHz, zet vervolgens Enable Radio op No en klik op Apply onderaan de pagina.

De 2.4 GHz MOET ingeschakeld zijn om de Full Eco-functionaliteit goed te laten werken. Wanneer je 2.4 GHz uitschakelt zal daarom de Full Eco-modus niet functioneel zijn. De wifi gaat dan niet in de slaapstand. Evengoed biedt de router nog steeds een 90% verlaging van de bakenpulsfrequentie, zelfs als de wifi actief is.

Het zendvermogen verlagen

Er is ook de mogelijkheid om het zendvermogen voor de 2.4 GHz frequentie te verlagen. De JRS-firmware biedt een fijnafstemming van het zendvermogen met een stapgrootte met tien stappen, waardoor je de piekwaarden van de uitgezonden 2.4 GHz-straling kunt verlagen. Het zendvermogen is onlosmakelijk verbonden met het bereik van de router, een natuurkundig feit dat helaas niet veranderd kan worden. Dus het zal het bereik verminderen.

Je kunt het zendvermogen wijzigen via het JRS-tabblad op de Wireless-pagina. Zorg er eerst voor dat de band selector is ingesteld op 2,4 GHz. Het zendvermogen kan het beste worden ingesteld op de laagste waarde waarbij de gewenste wifi-dekking voldoende wordt bereikt, en niet hoger. Dit is afhankelijk van de grootte van je kantoor of huis, het type muren en vloeren (hout, steen of gewapend beton), en de kwaliteit van de wifi-ontvangers in de gebruikte laptops/tablets/mobiele telefoons etc.

De sterkte van het wifi-signaal kan effect hebben op de download/upload-snelheden en de stabiliteit. Probeer het zelf uit en kijk wat de laagste stand is die nog goed werkt. Mogelijk moet je de router op een ander wifi-kanaal instellen in het tabblad Wireless -> General, om storing van naburige wifirouters te vermijden en een goed bereik te realiseren bij een laag zendvermogen. Met behulp van het tabblad Site Survey op de pagina Wireless kun je zien welke kanalen bezet zijn.

De laagst mogelijke instelling is 4mW. Het werkelijk gemeten zendvermogen bij die instelling (gemeten door JRS) is een factor 10-20x onder de standaardinstelling. Hoe lager de instelling, hoe lager de blootstelling aan elektromagnetische straling van de router.