EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

Link naar de full-text PDF

Ga naar de website

Initiatiefnemers

Eén van de initiatiefnemers hiervoor is Dr.L. Hardell, Professor in Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden. Hij stelt: “De telecomindustrie probeert technologie uit te rollen die mogelijk zeer reële, onbedoeld schadelijke consequenties heeft. Wetenschappelijke studies, zowel recent als van vele jaren geleden, stellen schadelijke effecten op de gezondheid vast bij testen van draadloze producten onder realistische omstandigheden. We zijn zeer bezorgd dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die niet kan worden teruggedraaid”.

Hardell: “De vijfde generatie (5G) van radiofrequente straling wordt nu ontwikkeld. Dit wordt gedaan zonder dosimetrische bepaling of studie van de mogelijke gezondheidseffecten. De media verheerlijken vooral alle mogelijkheden die deze technologie belooft te zullen bieden, zoals de zelfrijdende auto en Internet of Things (IoT). De consequenties voor de gezondheid van mens, plant en dier worden in het geheel niet besproken. Politici, overheden en media zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige voorlichting. De gewone man wordt niet geïnformeerd over tegengestelde meningen over deze technologische ontwikkeling. Gezondheidseffecten door radiofrequente straling zijn in de media een non issue, althans in Zweden, maar ook in de meeste andere landen.”

PDF paper van Martin L. Pall, PhD, één van de initiatiefnemers: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them

5G Netwerk

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Invloed van industrie op studies

Aangetoond is dat studies over de gezondheidsimpact van straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”. Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”.

Problemen met ICNIRP-blootstellingslimieten elektromagnetische straling

EU Reflex studie toont DNA-schade aan door straling van draadloze apparaten en mobiele telefoons (Zie onderaan artikel: Valse beschuldigingen van wetenschappelijke fraude.)

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

FCC: Captured Agency

Verzekeraars

Zwitserse verzekeraar Swiss Re: elektromagnetische straling hoogste risicoklasse

Grote Oostenrijkse verzekeraar vindt effecten van mobieltjes op EEG en eiwit-aanmaak

Lloyd’s insurance company does not cover health damage caused by electromagnetic radiation

Antwoord van de Europese Commissie

In vraag E-003975/2018 van Nicola Caputo (S&D) wordt de Europese Commissie verzocht of zij van plan is een Europese taskforce op te richten van onafhankelijke en onpartijdige wetenschappers op het gebied van elektromagnetische velden, om de gezondheidsrisico’s te onderzoeken. In haar antwoord verklaart de Europese Commissie dat “krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden bij de lidstaten blijft berusten, met inbegrip van de keuze van de te nemen maatregelen op basis van leeftijd en gezondheidstoestand”.

Duitsland: petitie tegen 5G behaalt meer dan 50.000 handtekeningen

Een Duitse petitie tegen 5G is 54.643 maal ondertekend, en moet nu behandeld worden in het parlement, meldt Diagnose: Funk. In de petitie wordt het Duitse parlement verzocht om de procedure voor het toekennen van 5G-frequenties te schorsen op basis van wetenschappelijk gerechtvaardigde twijfels over de veiligheid van deze technologie.

Engeland: Debat over gezondheidsgerelateerde effecten van elektromagnetische velden  en 5G.

Een heel krachtige speech over de risico’s van 5G door parlementslid Tonia Antoniazzi in Westminster Hall. Een goed onderbouwd moreel appel! 

“We can no longer hide and pretend it is not happening and this cannot be swept under the carpet”

Italië: De Italiaanse ministeries van Milieu, Volksgezondheid en onderwijs start een voorlichtingscampagne over de risico’s voor de gezondheid van mobiele en draadloze telefoons en hoe deze op een juiste manier te gebruiken.

Dit is de uitkomst van een rechtszaak waarin APPLE – een organisatie voor de preventie en bestrijding van elektrosmog – beroep aantekende tegen de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid had de voorlichtingscampagne – op verzoek van APPLE – zeven jaar geleden al aangekondigd maar deze was nooit ten uitvoer gebracht.

De rechter oordeelde dat uit de wetenschappelijke documenten naar voren komt dat een onjuist gebruik van mobiele of draadloze telefoons schade kan toebrengen aan de gezondheid. Dit geldt met name voor jongeren, omdat zij kwetsbaarder zijn en het hun ontwikkeling negatief kan beïnvloeden.

Deze zaak heeft belangrijke implicaties, niet alleen in Italië, maar wereldwijd”, aldus Bertone, een van de advocaten van APPLE. “Op dit moment staat de informatie over gezondheid en veiligheid in de handleidingen van mobiele telefoons verstopt, of beter gezegd begraven. Dit is niet goed genoeg.”

De overheidscampagne is te vinden op de Italiaanse overheidssite: www.cellulari.salute.gov.it

Nederland: De 18.000 keer getekende petitie ‘Verminder Electrosmog’ ‘5G Nee’  is overhandigd aan leden van de Tweede Kamer.

Bekijk hier de video die is gemaakt bij de overhandiging van de petitie ‘Verminder Electrosmog‘ op 25 juni.

 

Zie ook Bellen schaadt cellen, EU negeert gezondheidsrisico’s 5G – De Groene Amsterdammer

en Amerikaanse senator Blumenthal bezorgd over potentiële gezondheidsrisico’s 5G-technologie.

Met dank aan Stichting EHS / Rob v/d Boom.

Deze pagina is ook beschikbaar in: en fr de

Deel dit bericht