Bellen schaadt cellen, EU negeert gezondheidsrisico’s 5G – De Groene Amsterdammer

Bellen schaadt cellen, EU negeert gezondheidsrisico’s 5G – De Groene Amsterdammer

In De Groene Amsterdammer van 17 januari staat een goed geresearcht artikel: ‘Bellen schaadt cellen’.

Verblind door ambitie veegt de Europese Commissie de gezondheidsrisico’s van 5G-technologie onder de mat en negeert ze weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector zelf.

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer en Investigate Europe deden onderzoek naar de huidige stand van zaken in het stralingsdebat. Ze spraken met tientallen onderzoekers, telecomspelers en regelgevers en namen de maat van het meest recente onderzoek naar gezondheidseffecten van radiofrequente straling. Het debat hierover woedt al decennia. Door de geslotenheid van de adviesorganen, hun bevoorrechting van de private sector en hun banden met de industrie blijven belangrijke wetenschappelijke bevindingen onderbelicht, vooral bij beleidsmakers.

Download het PDF-bestand of lees online in de Groene Amsterdammer.

Investigate Europe (IE) is een pan-Europees team van negen onderzoeksjournalisten uit acht Europese lidstaten. Ze onderzoeken onderwerpen met een brede Europese relevantie en publiceren bij mediapartners uit heel Europa.

Investigate Europe: The 5G Mass Experiment.

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe


Zie ook Reformatorisch Dagblad: Hoe gevaarlijk is 5G? Dat blijft ongrijpbaar.

en EU 5G Appèl. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G.

Deze pagina is ook beschikbaar in: de

Deel dit bericht