Bellen schaadt cellen, EU negeert gezondheidsrisico’s 5G – De Groene Amsterdammer

In De Groene Amsterdammer van 17 januari staat een goed geresearcht artikel: ‘Bellen schaadt cellen’.

Verblind door ambitie veegt de Europese Commissie de gezondheidsrisico’s van 5G-technologie onder de mat en negeert ze weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector zelf.

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer en Investigate Europe deden onderzoek naar de huidige stand van zaken in het stralingsdebat. Ze spraken met tientallen onderzoekers, telecomspelers en regelgevers en namen de maat van het meest recente onderzoek naar gezondheidseffecten van radiofrequente straling. Het debat hierover woedt al decennia. Door de geslotenheid van de adviesorganen, hun bevoorrechting van de private sector en hun banden met de industrie blijven belangrijke wetenschappelijke bevindingen onderbelicht, vooral bij beleidsmakers.

Download het PDF-bestand of lees online in de Groene Amsterdammer.

Investigate Europe (IE) is een pan-Europees team van negen onderzoeksjournalisten uit acht Europese lidstaten. Ze onderzoeken onderwerpen met een brede Europese relevantie en publiceren bij mediapartners uit heel Europa.

Investigate Europe: The 5G Mass Experiment.

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

The 5G mass-experiment: Big promises, unknown risks
The 5G mass-experiment: Big promises, unknown risks

Zie ook Reformatorisch Dagblad: Hoe gevaarlijk is 5G? Dat blijft ongrijpbaar.

en EU 5G Appèl. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G.

Het kabinet heeft op 17 april 2019 gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft het kabinet: De publicaties waar 5G-appeal en de Groene Amsterdammer zich op baseren, betreffen onderzoeken waarbij biologische effecten bij cellen, planten en dieren gevonden zijn, vaak bij blootstellingsniveaus boven de blootstellingslimieten (vele onderzoeken vinden effecten onder de limieten, JRS). Echter, deze biologische effecten (die betrekking hebben op de opwarming van (delen van) het lichaam door zendsignalen) zijn veranderingen in het lichaam die volgens het Kennisplatform EMV niet tot gezondheidsschade leiden. Daarnaast is het, volgens het Kennisplatform, niet mogelijk effecten in cellen, planten en dieren te vertalen naar gezondheidseffecten bij mensen. De schrijver van het artikel ‘Bellen schaadt cellen’ heeft daarnaast selectief wetenschappelijke informatie en argumenten gekozen om tot de conclusie te komen. Dit is een eenzijdige benadering en geen evenwichtige beoordeling van de beschikbare wetenschappelijke kennis.”

Andere interessante artikelen van de Groene Amsterdammer:

iGeneration: digitale versus tastbare realiteit. Het smartphone-complex

Groeit er een generatie watjes op? Jongeren zijn depressiever, minder sociaal en hebben vaker angststoornissen. Psychologen vragen zich af hoe de smartphone daar een rol bij speelt.

Kritisch denken op Waldorf School. Weg achter het scherm

De missie van Waldorf School in Silicon Valley is het opleiden van zelfdenkende, creatieve probleemoplossers. Met een minimum gebruik van de juist in die contreien ontwikkelde technologie.

Deel dit bericht