Zwitserse verzekeraar Swiss Re: elektromagnetische straling hoogste risicoklasse

logo Swiss ReDe grote Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Reinsurance Company (Swiss Re) categoriseert elektromagnetische straling in de hoogste risicoklasse. In deze categorie staan eveneens hormoonverstorende chemicaliën.

De tekst op p. 11 van het rapport:

De bezorgdheid over de potentiële risico’s van elektromagnetische velden (EMV) is toegenomen. Studies zijn moeilijk uit te voeren, omdat trendstudies in de tijd niet met elkaar in overeenstemming zijn doordat draadloze technologie nog relatief nieuw is. De WHO heeft extreem laagfrequente magnetische velden en radiofrequente elektromagnetische straling, zoals de straling die door mobiele telefoons wordt uitgezonden, geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend voor mensen (kankerverwekkende stof van klasse 2B). Bovendien wordt in een recente uitspraak van een Italiaanse rechtbank een verband gesuggereerd tussen de straling van mobiele telefoons en de aantasting van de menselijke gezondheid. Over het geheel genomen geven wetenschappelijke studies echter nog steeds geen uitsluitsel over de mogelijke schadelijke gevolgen van EMV voor de gezondheid. Als er een direct verband wordt gelegd tussen EMV en gezondheidsproblemen bij de mens, zou dit de deur openzetten voor nieuwe claims en zou dit uiteindelijk kunnen leiden tot grote verliezen onder de productaansprakelijkheidsdekking. De aansprakelijkheidscijfers zouden waarschijnlijk stijgen.

Uit de management-samenvatting (p.4):

Andere thema’s waarvan wordt beoordeeld dat ze een grote impact kunnen hebben, zijn drie thema’s met betrekking tot gewonden; deze worden gekenmerkt door hun lange latentietijden: “hormoonontregelende chemicaliën”, “onvoorziene gevolgen van nanotechnologie” en “onvoorziene gevolgen van elektromagnetische velden”.

Update 2019: 5G netwerken

Bron: Off the leash – 5G mobile networks (Swiss Re)

Om een goed functionerend netwerk en een grotere totale capaciteit mogelijk te maken, zijn meer antennes nodig, en de acceptatie van hogere niveaus van elektromagnetische straling. In sommige jurisdicties zal voor het verhogen van de blootstellingslimieten de wet moeten worden aangepast. De bestaande bezorgdheid over mogelijke negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische (EM) straling zal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Mogelijk leidt dit op de lange termijn tot een toename van het aantal aansprakelijkheidsclaims. […] De toenemende bezorgdheid over de gevolgen van 5G voor de gezondheid kan leiden tot politieke spanningen en vertraging bij de implementatie, en tot aansprakelijkheidsclaims. De invoering van 3G en 4G had met soortgelijke uitdagingen te maken. […] Aangezien de biologische effecten van EM straling in het algemeen en 5G in het bijzonder nog steeds worden bediscussieerd, is er nog een lange vertraging mogelijk waarmee mogelijke claims voor gezondheidsproblemen kunnen binnenkomen. (Vanaf p.29 van het PDF document.)

Zie ook het rapport van de verzekeringsmij Lloyds en het rapport van de Oostenrijkse verzekeringsmij AUVA.

Vertaald door JRS.

Deel dit bericht