Kan straling van mobiele telefoons kanker veroorzaken? Ja, zegt NTP rattenstudie

Bron: NIEHS

Het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid concludeert dat er duidelijk bewijs is dat mannetjesratten die worden blootgesteld aan hoge niveaus van radiofrequente (RF) straling van 2G en 3G mobiele telefoons, kankergezwellen in het hart ontwikkelden, zo staat te lezen in het eindverslag dat vandaag is gepubliceerd. Er waren ook aanwijzingen voor tumoren in de hersenen en de bijnieren van de blootgestelde mannetjesratten.

“Het oorspronkelijke doel van de studie was om de aanname te testen dat niet-ioniserende straling – wat RF-straling is – geen nadelige gezondheidseffecten zou kunnen veroorzaken omdat het niet genoeg energie heeft om chemische verbindingen te verbreken. Nou, we weten nu dat die veronderstelling onjuist is vanwege de meervoudige effecten die in de NTP-studie werden gevonden.”

Dr. Ronald Melnick - hoofdwetenschapper NTP-studie

Update 21 okt. 2019: NTP publiceert studie ‘Evaluatie van de genotoxiciteit van RF-straling van mobiele telefoons bij mannelijke en vrouwelijke ratten en muizen na sub-chronische blootstelling’: “Concluderend suggereren deze resultaten dat blootstelling aan RF-straling gepaard gaat met een toename van DNA-beschadiging.”

Hart- en hersentumoren

De NTP studie van 30 miljoen dollar heeft meer dan 10 jaar gelopen en is één van de meest uitgebreide studies op proefdieren tot nu toe van gezondheidseffecten ten gevolge van RF-straling.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat blootstelling aan hoge niveaus van RF-straling, zoals gebruikt in 2G en 3G mobiele telefoons, werd geassocieerd met:

  • Duidelijk bewijs van tumoren in de harten van mannetjesratten. De tumoren waren kwaadaardige schwannomen.
  • Aanwijzingen voor tumoren in de hersenen van mannetjesratten. De tumoren waren kwaadaardige gliomen.
  • Aanwijzingen voor tumoren in de bijnieren van mannetjesratten. De tumoren waren pheochromocytomen.

DNA-schade

Een significant verhoogd niveau van DNA-schade werd gevonden:

  • In de frontale cortex van mannetjesmuizen blootgesteld aan 3G of 2G mobiele telefoonstraling.
  • In perifere leukocyten van vrouwtjesmuizen blootgesteld aan 3G-straling.
  • In de hippocampus van mannetjesratten blootgesteld aan 3G-straling.

Mannetjes- en vrouwtjesratten en -muizen werden gedurende 19 weken vanaf de 5e zwangerschapsdag blootgesteld aan straling van mobiele telefoons met 1,5, 3 of 6 W/kg Specific Absorption Rate (SAR). De muizen werden gedurende 13 weken vanaf postnatale dag 5 blootgesteld aan straling van 2,5, 5 of 10 W/kg SAR.

DNA-schade werd onderzocht in drie hersengebieden, in levercellen en in bloedleukocyten met behulp van de Comet Assay methode. Beschadiging van de chromosomen werd beoordeeld in perifere bloederytrocyten met behulp van de micronucleus assay.

De FDA riep in 1999 op tot dit onderzoek.

Het NTP begint binnenkort aan een nieuwe fase van het langlopende RF-project. Tegen het einde van 2019 wordt een systematische zoektocht gestart naar mechanismen die kunnen verklaren hoe en waarom de tumoren zijn ontstaan. Er zal worden gekeken naar genexpressie, oxidatieve stress en DNA-schade en -herstel.

Dr. Ronald Melnick, onderzoeksleider NTP-studie

Dr. Ronald L Melnick presenteert de resultaten aan de National Institutes of Health NTP-studie peer review commissie:

Utility of Assesing Human Health Risk from National Toxicology Cell Phone Radiation Study
Utility of Assesing Human Health Risk from National Toxicology Cell Phone Radiation Study

Environmental Health Trust interviewt Dr. Melnick om de bagetalliserende FDA-reactie op de studieresultaten te bespreken:

ARVE Error: Syntax error
Kan straling van mobiele telefoons kanker veroorzaken? Ja, zegt NTP rattenstudie

Meer bronnen

Environmental Health Trust: Statement of Ronald Melnick, NTP study lead scientist

Uitgebreide achtergronden op Microwave News: Cell Phone Radiation Leads to Cancer, Says U.S. NTP in Final Report

The Wall Street Journal: Scientists find ‘clear evidence’ cellphone radiation can cause cancer in rats

Deel dit bericht