Gezondheidsrisico’s 5G onbekend voor hoogste frequenties, schrijft Gezondheidsraad

2020 – De Nederlandse Gezondheidsraad beveelt in zijn rapport over 5G aan, om de uitrol van de ‘second wave’ 26 Gigahertz-frequentieband uit te stellen. Er is namelijk nog geen enkel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisicos van deze hoge 5G-frequenties. De commissie adviseert om meer onderzoek te doen naar het verband met kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid en geboorteafwijkingen. De commissie zocht wereldwijd naar wetenschappelijke studies met betrekking tot deze nog nooit eerder gebruikte 26 GHz-frequentieband, maar vond alleen een handvol radarstudies.

De commissie schrijft in haar rapport dat er veel zorgen zijn vanuit de samenleving over de gezondheidsrisico’s van 5G-straling. De negen leden tellende commissie schrijft in haar verslag dat het publiek zich veel zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van 5G-straling. De voorzitter is professor Hans Kromhout, epidemioloog aan de Universiteit van Utrecht. Een van de secretarissen is Eric van Rongen, de huidige vice-voorzitter van de ICNIRP en voorzitter van ICNIRP van 2016 tot eerder dit jaar.

Download het volledige rapport: Gezondheidsraad – Advies 5G en Gezondheid

Velden van deze frequenties dringen niet verder door in het lichaam dan de huid en onderzoek zou zich daarom moeten richten op effecten die hun oorsprong vinden in de huid, onder meer op de componenten van het afweersysteem en het zenuwstelsel die zich in de huid bevinden.

Rapport Gezondheidsraad, pagina 28

Het kabinet voelt zich niet gehouden om het 26 GHz-advies van de Gezondheidsraad op te volgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken): “Volgens de WHO, Europese Commissie en ICNIRP is er op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat het gebruik van de 26 GHz-band negatieve gezondheidseffecten oplevert… Mede daarom ziet het kabinet geen reden om meer onderzoeksresultaten af te wachten voor het gebruik van deze [26 GHz-]band… Conform de nieuwe telecomrichtlijn, de zogenoemde Telecomcode 26 , bereidt het kabinet de uitgifte voor van frequenties in een deel van deze band.”

Wat is er nieuw aan de hoge (‘second wave’) 5G-frequenties?

In de 2G t/m 4G-generaties mobiele netwerken, en in de huidige zogeheten ‘first wave‘ 5G-uitrol worden alleen frequenties van 0,7 tot 3,5 Gigahertz gebruikt. De 26 Gigahertz-frequentie ligt echter 10 keer zo hoog. Wat is het gevolg? Bij deze hoge frequentie volgt uit de natuurwetten dat bijna alle stralingsenergie in de huid wordt geabsorbeerd, in plaats van in het hele lichaam zoals bij huidige generaties.

Voor ‘second wave’ 5G gebruiken de providers evenwel hetzelfde zendvermogen als in de huidige generaties of hoger. Het gevolg voor 26 GHz is dat ons lichaam een veel hogere energie per volume-eenheid lichaam te verduren krijgt, want het wordt volledig in de huid geabsorbeerd en in het hoornvlies van je ogen. Dat maakt ons niet gretig om zomaar aan te nemen dat het veilig Dat geeft ons geen enkele reden om zomaar te veronderstellen dat het veilig is, en deze technologie overhaast uit te rollen. Overigens is de huidige limiet al torenhoog en in de praktijk wordt bij huidige generaties bijna nooit hoger dan een paar procent daarvan gemeten. Maar voor 5G vraagt de industrie zelfs om nog hogere limieten.

Daarbij komt dat het bereik van deze hoge frequenties erg slecht is zodat er veel (kleine) zendmasten geplaatst moeten worde, veelal op straatniveau, zodat de antennes steeds dichter bij ons komen.

Bundelvormig en richtantennes

(Pagina 17 van rapport.) Wat eveneens nieuw is bij 5G, is bundelvorming. Er wordt gebruik gemaakt van bundelvormende antennes. Zo’n antenne bevat bv. 64 strips die op zo’n manier worden aangestuurd dat dit effectief een soort schotelantennes worden, een richtantenne, die men razendsnel elektronisch van richting kan wisselen zodat men de bundel kan richten op de telefoons waar verbinding mee is. Op die manier kan men een 64x versterkte stralingsintensiteit richten op de telefoons (en dus op de gebruikers ervan).

Waar het de industrie uiteindelijk om gaat, is een snelheid van 10 Gigabit per seconde door de lucht te verkopen, en dat kan alleen met 26 GHz en bundelvorming.

Expert 5G-Meeting Provinciale Staten Friesland 11-3-2020 – dr.ir. Jan-Rutger Schrader, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES):

Elektromagnetische straling - Gezondheidsrisico’s van draadloze apparatuur in het 5G-tijdperk
Elektromagnetische straling - Gezondheidsrisico’s van draadloze apparatuur in het 5G-tijdperk

Download de PDF-presentatie. De volledige video-opname van de Expert 5G-Meeting van 11 maart 2020, met 4 sprekers en vraag-en-antwoord op het eind, incl. alle PDFs van de presentaties, staat hier op de website van Provinciale Staten Friesland (spreker 3).

Friesch Dagblad: Er is nog lang geen consensus over 5G

Deel dit bericht