David en Goliath-strijd in Zwitserland om stop 5G-uitrol vanwege gezondheidsrisico’s

Update 13-7: Vrijdag a.s. wordt het CHANCE5G online platform gelanceerd. Het initiatief wordt gefinancierd door de Zwitserse telecom-brancheorganisatie voor telecommunicatie (ASUT) en haar leden, waaronder de telecombedrijven Sunrise, Swisscom, Cellnex en ook Ericsson en Huawei. Zij beweren dat de ontwikkeling van 5G wordt afgeremd door ‘valse conclusies en een gebrek aan kennis over de technologie’.

Update 29-2: In Zwitserland strijden gemeenten en kantons tegen providers en de federale overheid die de zendlicenties heeft geveild. De gemeenten en kantons stellen dat de adaptieve 5G-antennes veel hogere piekvermogens uitstralen, zodat ze niet voldoen aan de huidige blootstellingslimieten, wat leidt tot grotere gezondheidsrisico’s. Swisscom stelt dat de licenties technologie-neutraal zijn geveild.

Update 28-2: Het kanton Genève voert een driejarig moratorium in op 4G+ en 5G. De wetswijziging bepaalt dat voor elke nieuwe installatie gedurende deze periode een vergunning vereist is. Dit geldt voor zowel ‘4G+’, ook wel ‘1st wave’ 5G genoemd, dat op de 3,5 Gigahertz-frequentie werkt, als voor 5G op 26 Gigahertz, dat in Zwitserland nog niet is uitgerold. Het amendement is bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid onder de bevolking, aldus Jean Rossiaud, lid van de Groenen in de Raad van Genève. “Het voorzorgsbeginsel gaat voor omdat onafhankelijke studies ontbreken over de effecten van deze technologie op de gezondheid en biodiversiteit”, aldus Rossiaud. Genève treedt daarmee in de voetsporen van het kanton Neuchâtel, dat in januari een moratorium afkondigde.

Update 13-2: Mobile World Live schrijft dat een vertegenwoordiger van de Bafu (Federale Milieudienst) zegt dat de berichtgeving in de FT dat de kantons door de Bafu zijn gevraagd om de uitrol van 5G te stoppen niet juist is. “In de brief aan de kantons staat eerder beschreven hoe ze verder kunnen gaan met het toestaan van 5G totdat de nieuwe regels voor adaptieve antennes van de Bafu beschikbaar zijn”.

In een brief van de Zwitserse Federale Mileudienst Bafu aan de kantonnale overheden van het land eind januari, vraagt zij om uitstel op het in gebruiknemen van nieuwe 5G-zendmasten, schrijft de Financial Times.

De Bafu is verantwoordelijk voor het opstellen van veiligheidscriteria waaraan de stralingsemissies kunnen worden getoetst. De Bafu heeft gezegd dat het nog geen universele criteria kan bieden zonder de impact van 5G-straling verder te testen.

De milieudienst schrijft dat het “niet op de hoogte is van enige wereldwijde standaard” die gebruikt zou kunnen worden om aanbevelingen te toetsen. “Daarom zal de Bafu de blootstelling ten gevolge van 5G-antennes diepgaand onderzoeken, indien mogelijk in reële operationele omstandigheden. Dit werk zal enige tijd in beslag nemen,” zei het bureau.

Zonder nieuwe criteria kunnen de kantons alleen vergunningen voor 5G-infrastructuur verlenen volgens de bestaande richtlijnen voor stralingsblootstelling, die het gebruik van 5G vrijwel uitsluiten, behalve in een klein aantal gevallen.

In Zwitserland, waar de uitrol van ‘1st wave’ 5G al is begonnen, dat op de 3,5 Gigahertz-frequentie werkt, worden gezondheidsklachten gerapporteerd door mensen die dicht bij de nieuwe zenders wonen, schrijft Physicians for Safe Technology.

Verschillende kantons hebben al hun eigen vrijwillige moratoria opgelegd vanwege de onzekerheid over de gezondheidsrisico’s.

De nieuwe 5G-communicatietechnologie houdt in dat personen worden blootgesteld aan hogere frequenties en meer geconcentreerde stralingsbundels gedurende korte perioden. De Bafu moet bepalen welke wettelijke normen hierop van toepassing zijn.

Swisscom, de grootste mobiele operator van het land, zei dat het “de angsten die vaak worden geuit over nieuwe technologieën” begreep. Het bedrijf stelt dat “er geen bewijs is dat de straling van de antennes binnen de grenswaarden de menselijke gezondheid negatief beïnvloedt.”

Deze laconieke stellingname wordt echter ontkracht door de verzekeringsmaatschappij Swiss Re, die alle schade als gevolg van elektromagnetische straling uitsluit van dekking.

De Zwitserse Artsenkamer heeft een advies uitgebracht over 5G, en vindt dat de strengste wettelijke principes moeten worden toegepast vanwege de onbeantwoorde vragen over het potentieel van de technologie om schade aan het zenuwstelsel, of zelfs kanker, te veroorzaken.

Zwitserland heeft al een anti-5G-lobby, met recente protesten tegen de uitrol in Bern, Zürich en Genève. Vijf “volksinitiatieven” – voorstellen voor juridisch bindende referenda over het gebruik van 5G – zijn al opgestart in Zwitserland. Twee daarvan zijn al geformaliseerd en men is bezig met het verzamelen van de 100.000 handtekeningen die nodig zijn om een landelijke stemming uit te vaardigen waarmee de grondwet van Zwitserland kan worden gewijzigd.

De eerste zal telecombedrijven wettelijk aansprakelijk stellen voor gezondheidsschade veroorzaakt door straling van zenders, tenzij het tegendeel kan worden bewezen. De tweede stelt strenge grenswaarden voor de straling van zendmasten voor en zal de plaatselijke bevolking een vetorecht geven over alle nieuwe plaatsingsplannen in hun gebied.

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

Deel dit bericht