Federal Communications Commission (FCC): gecorrumpeerd door de industrieën die zij zou moeten reguleren

De Federal Communications Commission (FCC) is de overheidsinstantie in Amerika die vaststelt wat de maximale zendsterkte mag zijn van zendmasten voor mobiele telefonie, telefoons, wifi-routers en andere draadloze apparatuur, en dit controleert. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met het Agentschap Telecom in Nederland. Of een Voedsel- en Warenauthoriteit maar dan voor draadloze technologie.

Het Edmond J. Safra Center for Ethics van de Universiteit van Harvard publiceerde een boek waarin in detail uit de doeken wordt gedaan hoe de FCC wordt gedomineerd door de industrieën die zij verondersteld wordt te reguleren, en hoe de FCC in feite door de industrie wordt bestuurd. Hier kun je het volledige e-book downloaden: FCC: Captured Agency – Norm Alster

FCC negeert wetenschappers, artsen, mensen met gezondheidsschade, en verliest rechtszaak

In 2012 gaf het Congres de FCC de opdracht om haar blootstellingslimieten (vastgesteld in 1996) opnieuw te beoordelen, in het licht van de enorme ontwikkelingen op het gebied van nieuwe draadloze technologieën sindsdien, en de uitrol daarvan. De FCC opende daarop een inspraakronde voor het publiek om opmerkingen in te dienen. Duizenden commentaren en wetenschappelijke studies werden ingediend door wetenschappers, medische organisaties en artsen, en ook honderden berichten van mensen die ziek zijn geworden van elektromagnetische straling.

Vervolgens sloot de FCC op 4 dec. 2019 de inspraakronde en publiceerde haar besluit, waarin ze alleen maar aangaf de blootstellingslimieten van 1996 te handhaven, zonder ook maar enigszins een poging te doen om de ingediende commentaren en al het bewijsmateriaal naar behoren te beoordelen. Alles werd simpelweg genegeerd.

Daarop spanden de Environmental Health Trust en Children’s Health Defense van Robert F. Kennedy Jr. begin 2020 een rechtszaak aan tegen de FCC. De rechtszaken werden gecombineerd, en in augustus 2021 volgde de uitspraak van de U.S. Court of Appeals.

De rechter oordeelde dat de FCC er niet in is geslaagd een gemotiveerde verklaring te geven voor haar mening dat de blootstellingslimieten voldoende bescherming zouden bieden tegen de schadelijke gevolgen van radiofrequente (RF) straling. Het besluit van de FCC van december 2019 om haar veiligheidslimieten van 1996 te handhaven, was “arbitrair en grillig”.

Hof: FCC negeert vaststaand bewijs voor negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling

Het hof oordeelde dat de FCC niet heeft gereageerd op “vaststaand bewijs dat blootstelling aan RF-straling op niveaus onder de huidige limieten negatieve gezondheidseffecten kan veroorzaken die geen verband houden met kanker.” De rechter oordeelde dat de FCC talloze organisaties, wetenschappers en artsen negeerde die erop aandrongen om de limieten aan te passen. Het hof oordeelde dat de FCC heeft verzuimd om de volgende problemen aan te pakken:

  • de gevolgen van langdurige blootstelling aan straling van draadloze technologieën
  • gevolgen voor kinderen
  • de getuigenissen van mensen die gezondheidsschade hebben ondervonden door elektromagnetische straling
  • gevolgen voor wilde dieren en het milieu
  • gevolgen voor de zich ontwikkelende hersenen en de voortplanting.

‘Historische overwinning’: CHD wint zaak tegen FCC over veiligheidsrichtlijnen voor 5G en draadloze communicaties

EHT wint, historisch vonnis, federale rechtbank beveelt FCC om uit te leggen waarom zij wetenschappelijk bewijsmateriaal negeerde dat schade aantoont van elektromagnetische straling

Over de Amerikaanse Voedsel- en Waren- en medicijnen-authoriteit (FDA): Harvard-experts bekritiseren knusse relatie tussen FDA en farmacie.

Hoe de FCC mobiele telefoonbedrijven in bescherming neemt

Peter Elkind, onderzoeksjournalist bij ProPublica, heeft een gedetailleerd artikel gepubliceerd over wat de FCC niet heeft gedaan inzake straling van mobiele telefoons: How the FCC Shields Cellphone Companies From Safety Concerns

The FCC Is Supposed to Protect the Environment. It Doesn’t.

Deel dit bericht