Gemeten SAR-waarden te hoog, telefoons van de markt gehaald: Phonegate

Bron: Phonegate Alert

Algemene misleiding door fabrikanten over de werkelijke blootstellingswaarden van SAR’s:

De Europese en internationale normen die het op de markt brengen van mobiele telefoons al 30 jaar reguleren, schieten ernstig tekort om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers te beschermen. De Specific Absorption Rate (SAR) die ons niveau van thermische blootstelling aan golven meet, is een foutieve en misleidende indicator.

Door gebruik te maken van parameters die niets te maken hebben met echt gebruik, hebben fabrikanten consumenten bewust misleid over de echte SAR-niveaus van hun mobiele telefoons. Een van de gebruikte kunstgrepen is de indicator, tot de lancering van het alarm in juli 2016 in Frankrijk, van een afstand tussen 15 en 25 mm van de huid tot het meten van de SARs van het lichaam.

Tijdens de controleproeven die in 2015 door het nationale frequentieagentschap (ANFR) zijn uitgevoerd op 95 mobiele telefoonmodellen uit winkels, overschreden 9 van de 10 de wettelijke drempelwaarden van 2W/kg en 1 op 4, de drempelwaarde van 4W/kg.

Door het gebruik van andere kunstgrepen (die meer dan 150 landen betreffen), zoals de keuze van tests op 10 gram weefsel en een blootstellingsduur van 6 minuten, wordt het SAR opnieuw met ten minste driemaal verminderd. Tussen het SAR waarde die door de fabrikant op het bord of in de winkel wordt getoond en het echte SAR kunnen er meer dan 50 keer afwijkingen optreden.

Fabrikanten bereiden zich voor om hetzelfde te doen voor de nieuwe indicator, vermogensdichtheid, die zal worden geïmplementeerd (in ontwikkeling) op smartphones met behulp van de nieuwe 5G-technologie.

ANFR werd door de acties van Phonegate Alert en Dr. Arazi gedwongen om op haar open data website de lijst van meer dan 500 mobiele telefooncontroles te publiceren. Sinds april 2018 zijn er in Frankrijk tien modellen ingetrokken of bijgewerkt wegens overschrijding van de SAR-drempel. Meer dan 250 van de best verkochte modellen die op de markt zijn getest, hebben SAR-drempels voor het lichaam die ruim boven de waarden liggen die niet mogen worden overschreden om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers te respecteren.

De overheden in Frankrijk en Europa hebben nog niet de nodige maatregelen genomen om ze te verwijderen of te actualiseren. En dit geldt niet alleen voor de geteste telefoons, maar bijna alle mobiele telefoons vormen een risico voor de gebruikers.

In Italië is de Italiaanse staat, in verband met de gegevens van Phonegate, onlangs door een uitspraak van de Italiaanse rechtbank van Rome veroordeeld tot het opzetten van een nationale voorlichtingscampagne over de gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons.

Aan de vooravond van de wereldwijde ontwikkeling van de 5G-technologie en in de wetenschap dat fabrikanten de gezondheid van de gebruikers in gevaar brengen, moet een conclusie worden getrokken om hen niet langer te vertrouwen.

Download de gehele Phonegate informatiefolder.

Onderzoek IEEE Eplore door O. P. Gandhi: Microwave Emissions From Cell PhonesExceed Safety Limits in Europe and the US When Touching the Body

Update oktober 2019: De Franse regering probeert de blootstelling van mobiele telefoons te beperken. De regering wil dat SAR-waarden gemeten worden zonder 5 mm afstand tot het lichaam.

Bron:microwavenews.com/

Franse gezondheidsfunctionarissen willen dat gebruikers van mobiele telefoons beter geïnformeerd worden over mogelijke risico’s en dringen er bij hen op aan om voorzorgsmaatregelen te nemen om hun stralingsblootstelling te beperken.

De stap komt nadat een overheidsagentschap voor gezondheid en veiligheid (ANSES) op 21 oktober een advies heeft uitgebracht waarin het publiek wordt gewaarschuwd om geen telefoons in shirts of broeken te dragen.

De Franse regering wil dat de Europese Commissie metingen eist die aangeven hoeveel energie wordt geabsorbeerd (SAR) wanneer de telefoon naast het lichaam staat – dat wil zeggen, met de telefoon in gesimuleerd contact met de gebruiker. De huidige protocollen staan een afstand van 5 mm toe.

 

Deel dit bericht