Schoolkoffer elektrosmog in Salzburg: Kinderen en jongeren leren om de milieufactor elektrosmog te erkennen en er bewust mee om te gaan.

Bron: https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/gesundheit-vorsorge/umweltmedizin/elektrosmog/schulkoffer-elektrosmog

Uitgangspunt

De blootstelling aan elektromagnetische straling, in het bijzonder de blootstelling aan straling van WiFi-routers, zendmasten en devices, neemt alsmaar toe op school en in het dagelijks leven. Deze kan bij kinderen en jongeren zeer problematisch zijn. Daarom heeft de provincie Salzburg voor dit onderwerp een schoolkoffer ontwikkeld om jongeren te leren over het bestaan van elektrosmog en wat de juiste manier is om hiermee om te gaan. Dit is een belangrijke stap naar de vermindering van stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en sociale en pedagogische problemen.

Kennisoverdracht

De elektrosmogschoolkoffer draagt kennis vooral over via beelden. Met bijvoorbeeld plaatjes waarin de leerling een bepaald voorwerp moet zoeken worden spelenderwijs beelden over het onderwerp getoond. Dit toont aan in welke thema’s de klas het meest geïnteresseerd is, wat behulpzaam is bij de themakeuze. Ook krijgen de leerlingen een idee van wat mogelijke stralingsbronnen zijn, zelfs wanneer daarna niet alle thema’s behandeld worden. Het bewustzijn over elektrosmog in het dagelijks leven wordt met afbeeldingen, spelletjes en werkbladen gecreëerd. Zo maken eenvoudige oefeningen onzichtbare straling zichtbaar en hoorbaar.

Doelgroep

Groep 5-8 van de basisschool, middelbare school en onderwijs voor volwassenen. Voorkennis voor de leerkrachten is niet vereist, want de benodigde theoretische kennis van het onderwerp is in twee pagina’s als informatie voor leerkrachten bijgevoegd. Verder zijn alle opdrachten zo omschreven, dat er geen natuurkundige kennis voor nodig is.

Uitlening van de koffer

Fysieke koffers kunnen alleen worden uitgeleend aan scholen in Salzburg Oostenrijk. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om de op het internet beschikbare materialen en afbeeldingen gratis te downloaden en gebruiken.

Inhoud

De precieze inhoud van de elektrosmogschoolkoffer vindt u hier.

Interview met Gerd Oberfeld over de schoolkoffer in de media: https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/Index?cmd=detail_ind&nachrid=60747

Deel dit bericht