WHO deelt elektromagnetische velden in als mogelijk kankerverwekkend

Zie ook het opinie-artikel van J.R. Schrader het Reformatorisch Dagblad: EU Interphone onderzoek naar mobieltjes en hersentumoren is hoofdpijndossier

Op 31 mei 2011 heeft het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) gaat indelen in groep 2b: ‘mogelijk kankerverwekkend.’

Zij doet dat vooral op basis van de onderzoeken van Interphone en Hardell naar hersentumoren: glioom en gehoorzenuwtumoren. In 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 daarvan betrof het kwaadaardige glioom).

Met deze verklaring van het IARC verlaat de WHO het dogma dat alleen ioniserende straling DNA zou kunnen beschadigen en alleen opwarmingseffecten schade zouden kunnen veroorzaken. (Zie ook de studie van Ruediger naar DNA-schade waarin 49 papers worden gegeven die dit reeds aantonen.)

Group 2B: The agent is possibly carcinogenic to humans.
This category is used for agents for which there is limited evidence of carcinogenicity in humans and less than sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. It may also be used when there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans but there is sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals. In some instances, an agent for which there is inadequate evidence of carcinogenicity in humans and less than sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals together with supporting evidence from mechanistic and other relevant data may be placed in this group. An agent may be classified in this category solely on the basis of strong evidence from mechanistic and other relevant data.

Voor het originele persbericht van het IARC met toegevoegde lijst van recente studies zie het bijgevoegde PDF-bestand.

Telefonische reactie (Radio 1) van de voorzitter van het wetenschapsforum van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden:

Voorzitter Kennisplatform: “Wat we wel weten is dat glioma’s relatief weinig voorkomen. Een 40% toename van een klein risico blijft nog steeds een heel klein risico.”

Deel dit bericht