Artsen over elektrosmog (elektromagnetische straling) en elektrostress

Oostenrijk

De Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) nam op 3 maart 2012 een richtlijn voor de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling aan. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen.

Richtlijnen voor behandeling van gezondheidsklachten gerelateerd aan elektromagnetische straling die hierin staan:

a) Vermindering van blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische straling. Zie bv. de bijzonder informatieve en praktische folder over elektrosmog van Dr. Gerd Oberfeld op de pagina van Land Salzburg.
b) Coaching van levensstijl (sport en beweging, voeding, minderen alcohol etc., slaapgewoontes etc.) en stressvermindering, methoden voor verbeteren stressbestendigheid (autogene training, yoga, progressieve spierontspanning, ademhalingstechnieken, meditatie, tai chi, qui gong).
c) Holistische behandelingen van oxidatieve en nitrosatieve stress, gebruiken van sporenelementen, vitaminen en aminozuren.

Zie ook richtlijnen voor het bouwen van zendinstallaties door ÖÄK samen met de Oostenrijkse telecom-industrie (2014).

België

België verbiedt kinder-mobieltje. In maart 2014 wordt in België de verkoop van mobieltjes voor jonge kinderen (‘kindermobieltjes’) verboden. Ook reclame voor gsm’s en smartphones gericht op kinderen onder 7 jaar mag over een half jaar niet meer. Het verbod is een initiatief van minister Onkelinkx van Volksgezondheid.

De Belgische arts Pilette kreeg in zijn praktijk meer en meer klachten van patienten over antennes voor mobiele telefonie. Hij bemerkte zelf dat zijn slaap beter werd wanneer zijn draadloze huistelefoon niet aangesloten was. Hij maakte een overzicht van studies naar elektromagnetische straling en gezondheid.

Duitsland

Freiburger Appèl

Hieronder vindt u het Freiburger Appèl, een Duits initiatief. Artsen luiden de noodklok: de volksgezondheid komt in het geding door steeds meer kunstmatige elektromagnetische straling in onze omgeving. In 2002 werd het Freiburger Appèl in eerste instantie ondertekend door zo’n 100 artsen en professoren uit voornamelijk Duitsland. Daarna werd het in vele talen vertaald en ondersteund door meer dan 1000 artsen en 36.000 mensen wereldwijd. De Nederlandse vertaling uit 2002 vindt u hier. (Bron: hese project).

In 2012 werd opnieuw door de artsen het initiatief genomen om een nieuw appèl uit te doen gaan:

“In de tien jaar die sindsdien zijn verstreken is het bewijs voor serieuze gezondheidsrisico’s alleen maar sterker geworden. De doktoren die dit appèl ondertekenden zien een duidelijke stijging van gezondheidsklachten na toename van kunstmatige elektromagnetische straling in de omgeving. Dit ten gevolge van veel mobiel bellen, en veel blootstelling aan DECT- en WiFi-signalen en zendmasten. Gezondheidsklachten zijn onder andere: moeilijk kunnen (in)slapen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, concentratie- en geheugenproblemen, leer- en gedragsproblemen, en vaker vóórkomen van ADHD bij kinderen. Talloze studies van onafhankelijke wetenschappers bevestigen veel van deze observaties van de artsen.” Bron: Freiburger Appèl 2012. Zie ook Nederlandse vertaling (PDF) en de lijst van ondertekenaars.

Steekproef

Uit een grote representatieve steekproef onder Duitse artsen bleek dat meer dan een derde van de huisartsen een verband tussen kunstmatige elektromagnetische straling en gezondheidsproblemen niet uitsluit.

“German wide cross sectional survey on health impacts of electromagnetic fields in the view of general practitioners”, B. Kowalle et al., International Journal of Public Health, 2009

Nederland

GGDer bij zendmastDe meeste reguliere Nederlandse artsen zijn helaas nog niet op de hoogte van de duizenden wetenschappelijke publicaties die biologische effecten van elektromagnetische straling aantonen ver onder de huidige blootstellingslimieten. Dat komt voor een groot deel doordat de Gezondheidsraad stelt dat er ‘geen consistent wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsschade’ is.

In 2000 schreef toenmalig Minister Els Borst van Volksgezondheid simpelweg per brief aan alle GGD’s: “Onderzoeken die wijzen op nadelige gezondheidseffecten tengevolge van blootstelling aan elektromagnetische velden … zijn vaak wetenschappelijk niet juist opgezet of resultaten van dergelijke onderzoeken zijn niet reproduceerbaar… In facto betekent dit dat … een bouwvergunning om gezondheidsredenen niet kan worden geweigerd.”

Pionier huisarts mevr. Adriaansens vindt al wèl dat er meer aandacht moet worden besteed aan de gezondheidsrisico’s. Bekijk hier een interview met haar door Netwerk. In 2009 riepen 50 Nederlandse artsen de politiek en de gezondheidszorg op om maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Zij ondertekenden een appèl van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s.

 

Zwitserland

In 2005 hebben onderzoekers van de Universiteit van Bern in opdracht van de overheid huisartsen geinterviewd over gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. 61% van de artsen zegt dat straling de gezondheid van mensen kan beinvloeden. Typische klachten die verband houden met straling zijn vooral onspecifieke klachten zoals slaapstoornissen, nervositeit en vermoeidheid.

43% van de artsen vindt dat de Zwiterse overheid niet genoeg onderneemt om de bevolking tegen potentieel schadelijke gevolgen te beschermen.

“Befragung von Ärztinnen und Ärzten zum Thema elektromagnetischer Felder in der hausärztlichen Praxis”, Anke Huss et al., Universität Bern, 2005.

USA

Physicians for Safe Technology

William Rea is directeur van het Dallas Environmental Health Center waar mensen met elektrogevoeligheid terecht kunnen voor behandeling.

“Electromagnetic Field Sensitivity”, W.J. Rea et al., Journal of Bioelectricity, 1991

“Nutrients in the treatment of electromagnetic sensitivity”, Marija M. Hughes, U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, Annual meeting of the American Academy of Environmental Medicine, 1998.

“Wired and tired: what is electrosensitivity?”, describing often-underlying condition Candidasis, Elizabeth Wells, natural nutritionist and health writer.

“Electrohypersensitivity: Talking to your doctor”, Weep initiative.

Deel dit bericht