Zelfs wanneer de Eco-router in gebruik is (met wifi-devices verbonden), zendt deze minder straling uit dan een gewone wifi-router. De Eco-router heeft een 10x verlaagde pulsfrequentie. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Elke wifi-router zendt twee belangrijke soorten pakketten uit:

  1. Bakenpakketten met de naam van het wifi-netwerk. Het grootste probleem is dat deze in gewone wifi-routers 10 keer per seconde 24/7 worden verzonden, zowel in stand-by als tijdens het gebruik. De Eco-router reduceert de pulsfrequentie van dit baken-signaal tot één keer per seconde.
  2. Datapakketten. Datapakketten worden alleen verzonden tijdens het gebruik, bijvoorbeeld bij het laden van een webpagina, wanneer een app informatie van het internet opvraagt, of wanneer je apparaat updates downloadt, enz.

De bakenpakketten worden continu verzonden, 10x per seconde, terwijl de datapakketten alleen worden verzonden als er gegevens van het internet worden geladen. Bijvoorbeeld, een website die je met je internetbrowser bezoekt. De bakenpulsen zijn dus goed voor een groot deel van de elektrosmog.

De JRS Eco router zendt 90% minder bakenpulsen per seconde uit dan gewone wifi-routers. Op deze manier vermindert de Eco-router de elektromagnetische straling in standby en ook wanneer de wifi actief wordt gebruikt. Het percentage verlaging van de emissie is 90% bij geen datatransmissie en daalt naar 0% bij volledig gebruik van de wifi-bandbreedte, bijvoorbeeld bij het downloaden van grote bestanden.

Metingen

Dit is meetbaar met behulp van een elektrosmogmeter. De verlaagde pulsfrequentie van het bakensignaal in de Eco-routers is gemeten door EMF Consult Noorwegen. De onderstaande oscilloscoopbeelden tonen de gemeten elektromagnetische emissie versus tijd, op een 200 milliseconden x-as schaal. De linker afbeelding toont een gewone wifi-router, en de rechter afbeelding toont de Eco-router:

Een demonstratie is te zien in onderstaande video van ElectricSense.com, gemeten met een Acoustimeter. Zet het geluid aan om het verschil te horen:

Eco-router: 90% verlaagde pulsfrequentie
Eco-router: 90% verlaagde pulsfrequentie

De nieuwere JRS Eco 100-modellen bieden een volledig stralingsvrije Full Eco-modus die het zendsignaal automatisch volledig uitschakelt: De JRS Eco 100 router: 100% stralingsvrij in stand-by

Verminderen van de sterkte van de pulsen

Zie Verlaagt de Eco-router de piekwaarde van de pulsen?

In hoeverre vermindert een Eco-router mijn blootstelling aan wifi-straling?

Wifi is tweerichtingsverkeer. Hoewel de Eco-router de straling van je router sterk vermindert, blijft de de straling van je draadloze devices hetzelfde. Voor elk pakket data dat vanuit de wifi-router wordt verstuurd naar je device, stuurt het device een bevestiging terug. Wifi-straling afkomstig van de devices is sterk en je houdt het device zeer dicht bij je lichaam. Vooral bij data-intensieve toepassingen zoals video is de wifi-straling erg hoog. Door met een bekabelde Internet-aansluiting te werken kun je je blootstelling aan elektromagnetische straling minimaliseren. Zie ook onze iPad® / iPhone® bekabeld adapter.