Flevoland: petitie gezondheidsrisico’s 5G aangeboden aan gemeente

Burgers uit Flevoland bieden de gemeente een petitie aan met zorgen over de gezondheidsrisico’s van het nieuwe 5G netwerk.

Bron: de Stentor

Facebookgroep Stralingsbewust 5G Noordoostpolder heeft maandagavond een petitie aangeboden aan de gemeenteraad waarin zorgen worden geuit over de effecten van het nieuwe 5G netwerk op de gezondheid van mens en dier. In de petitie, die door meer dan 600 polderbewoners werd ondertekend, wordt aangedrongen op meer onderzoek voordat het netwerk verder wordt uitgerold.

„Er is geen bewijs dat het netwerk veilig is”, zei initiatiefneemster Maroesja van den Berg uit Rutten kortgeleden tegen deze krant. „Mensen die in de buurt wonen klagen over bloedneuzen en hoofdpijn bijvoorbeeld. Ik ben er niet gerust op. Willen we dit onze kinderen aandoen?”

Vragen

De petitie was voor PvdA-fractievoorzitter Rien van der Velde aanleiding om direct vragen te stellen aan het college. Wat ziet het college als zijn verantwoordelijkheid bij de uitrol van 5G in het buitengebied, hoe ziet het de gezondheidsrisico’s en wat kunnen de ondertekenaars van het college verwachten, wilde hij weten.

Volgens wethouder Wiemer Haagsma is de rol en zeggenschap van de gemeente beperkt. „De landelijke overheid is het bevoegd gezag. De gemeente is alleen vergunningverlener voor de masten waarop eventueel de antennes worden geplaatst. De antennes zelf zijn vergunningvrij”, aldus Haagsma.

Landelijk netwerk

„Waar nodig en mogelijk zullen wij de zorg delen met vertegenwoordigers van de landelijke overheid”, voegde hij er aan toe. „Maar het gaat hier om een landelijk netwerk. Je kunt niet per gemeente zeggen: dit willen we hier niet.”

De fractie van de PvdA in Noordoostpolder heeft volgens Van der Velde zelf nog geen oordeel. Zijn partij heeft dat wel. Landelijk heeft de PvdA de uitrol van 5G bovenaan het lijstje staan van maatregelen om krimp in de buitengebieden tegen te gaan. De partij wil er met voorrang 100 miljoen euro voor uittrekken.

Banen

„Met de uitrol van 5G (…) kunnen krimpregio’s weer perspectief krijgen. 5G is de mobiele internetverbinding van de toekomst. Het is 10 tot uiteindelijk misschien 100 keer sneller dan 4G. Dat biedt enorme kansen. De Europese Commissie heeft voor Nederland berekend dat de uitrol van 5G bijna 2 miljard kost, maar in economische baten direct 5 miljard oplevert. Iedere geïnvesteerde euro verdient zich bijna drie keer terug. Bovendien zorgt landelijke uitrol voor bijna 70.000 banen”, aldus de PvdA in haar plan ‘Pimp de Krimp’.

Zie ook: 5G houdt zich niet aan gemeentegrenzen (Omroep Flevoland)

Straling vormt strijdpunt bij uitrol 5G (NOS)

Flevoland: petitie gezondheidsrisico’s 5G aangeboden aan gemeente

 

Update: Thema bijeenkomst over 5G

Bron: https://stralingsbewust.info

De fractievoorzitter van de PvdA heeft naar aanleiding van de bovenstaande petitie vragen gesteld aan het college van B&W en maandag 18 november is er op verzoek van de politieke partijen ONS, GroenLinks, PvdA en SP een themabijeenkomst over 5G gehouden op het gemeentehuis in Emmeloord. Doel was om de raadsleden te informeren over 5G. Raadsleden van de SP, GroenLinks, ONS, PvdA, VVD, PU, CDA, ChristenUnie-SGP en de wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling waren aanwezig. Alleen D66 ontbrak.

Het Antennebureau hield een verhaal en Anouk de Bont van Let’s talk about tech was uitgenodigd om te laten zien dat er meer is dan de eenzijdige en onvolledige informatie die het Antennebureau geeft. Ook mocht Stralingsbewust 5G Noordoostpolder zijn verhaal doen die avond, en die ervoor kozen om de raadsleden persoonlijk aan te spreken en ze te wijzen op het voorzorgsprincipe, en het ethische stuk:

Kunt u met uw hand op uw hart zeggen dat u achter de uitrol van 5G staat? Dat het 100% veilig is voor ons? Dat u er alles aan gedaan heeft om die veiligheid te garanderen? Dat u als vertegenwoordiger integer te werk gaat en er boven alles zorg voor draagt dat de gezondheid van de inwoners boven de economische belangen staat?

Tijdens het ‘politiek uurtje’ op het gemeentehuis had Anouk de Bont de mogelijkheid om haar presentatie van Let’s talk about tech te geven. De zeer informatieve presentatie kun je onderstaand terugkijken.

Anouk de Bont 25 11 19
Anouk de Bont 25 11 19

Bekijk ook de laatste 10 minuten waarbij ook wordt aangegeven dat deze discussie over elektrosmog eerder is geweest en er toen is gekozen voor glasvezel in het buitengebied i.p.v. extra 4G masten.

Er is die avond toegezegd dat de gemeenteraad bij de omgevingsvisie en het omgevingsbeleid invloed zal uitoefenen. ONS heeft meteen vragen gesteld over de slimme lantaarnpalen die op verschillende plekken in de Noordoostpolder zijn geplaatst en gevraagd hoe ze snel het 5G stuk op de agenda kunnen krijgen.

Deel dit bericht