Frankrijk verbiedt mobieltjes, wifi op scholen vanwege gezondheidsrisico’s

Op 29 januari 2015 nam een meerderheid in het Franse parlement een voorstel tot wetswijziging aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling van mobiele telefonie en draadloos internet vanwege de gezondheidsrisico’s. Het voorstel is ook bekend onder de naam van de oorspronkelijke indienster, de afgevaardigde Abeille.

Wifi onder 3 jaar verboden

Belangrijkste wijzigingen zijn:

· Draadloos internet (Wi-Fi) wordt verboden in ruimten waar kinderen jonger dan 3 jaar verblijven. In klaslokalen waar kinderen verblijven die ouder dan 3 jaar zijn, moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt.

· De gebruiksaanwijzing van internetapparatuur moet begrijpelijke informatie bevatten over de mogelijkheid om de draadloze verbinding uit te schakelen.

· In gebouwen of ruimten waar Wi-Fi-voorzieningen worden aangeboden, moet dat bij de ingang worden aangegeven.

Hiervoor zijn de wet op nationale verplichtingen voor het milieu en het wetboek voor post en telecommunicatie gewijzigd.

De wet is gepubliceerd in het Staatsblad op 10 februari 2015, dus deze is nu van toepassing.

Ook de stad Gent in België heeft dit voorbeeld inmiddels gevolgd.

Mobiele telefoons op basisscholen verboden

Op 7 oktober 2009 stemde de Franse Senaat reeds in met een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen uit voorzorg vanwege de mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen. Nu heeft ook het voltallige parlement (Assemblée nationale) op 4 juli 2010 ingestemd met de wet. De nieuwe wet bevat onder meer een totaal reclameverbod voor mobieltjes voor kinderen beneden de 14 jaar, de verplichting om ieder mobieltje geschikt te maken voor handsfree bellen of uit te rusten met een oortje en een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op kinderdagverblijven en op lagere en middelbare scholen. Bovendien moet voortaan de SAR-waarde van een telefoon op het apparaat vermeld worden.

Volledige wetteksten

Link naar de officiele locatie van de Franse wettekst. (Op de link klikken, dan CTRL-F typen en vervolgens ‘Article 183’ typen.) Onderstaand de betreffende Franse wetsteksten (vertaald).

Artikel 183

III. – Het 1e Hoofdstuk van titel III van Boek II van het vijfde deel van het Wetboek Volksgezondheid wordt aangevuld met twee artikelen L. 5231-3 en L. 5231-4 die luiden als volgt:
”Art. L. 5231-3. – Alle reclame, ongeacht de manier waarop of de middelen, met als direct doel het bevorderen van de verkoop, het ter beschikking stellen aan of het gebruik van mobiele telefoons door kinderen onder de veertien jaar is verboden.
”Art. L. 5231-4. – De verdeling met winstoogmerk of het gratis weggeven van artikelen die radioapparatuur bevatten en die specifiek bedoeld zijn voor kinderen jonger dan zes jaar kan worden verboden op bevel van de minister van Volksgezondheid, om overmatige blootstelling van kinderen te beperken.”

VI. – Het oorspronkelijke hoofdstuk van de Ie titel van Boek V van het tweede deel van het Wetboek Onderwijs wordt aangevuld met artikel L. 511-5 als volgt:
”Art. L. 511-5. – In kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen is het gebruik van een mobiele telefoon door een student tijdens alle onderwijsactiviteiten en in de gebieden die zijn aangewezen in de schoolregels, verboden.

Artikel 184

I. Voor elk mobiel of draadloos apparaat te koop aangeboden op het nationale grondgebied, en waarvoor de fabrikant deze verplichting heeft, moet de Specific Absorption Rate (SAR) waarde duidelijk en in het Frans aangegeven worden. Ook dient de aanbeveling vermeld te worden om de handsfree accessoire te gebruiken teneinde de blootstelling van het hoofd aan de radio-emissies te beperken tijdens de communicatie, genoemd in de derde alinea van artikel L. 34-39…
II. Teineinde de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden te minimaliseren:

1. Bevat de gebruiksaanwijzing van het draadloze apparaat duidelijke informatie over hoe de draadloze internetverbinding in- en uit te schakelen;
2. Mag draadloze apparatuur die elektromagnetische velden uitstraalt boven een bij decreet bepaald niveau, niet in gebouwen worden geïnstalleerd zonder dat er duidelijke leesbare informatie wordt gegeven dat er straling aanwezig is en aanbevelingen worden gegeven om de blootstelling eraan zoveel mogelijk te beperken;

3. Vermelden inrichtingen die openbare wifi aanbieden dit duidelijk met behulp van een symbool aan de ingang van het pand.

Artikel 7

I. – In de in … van de volksgezondheid beschreven instellingen, is de installatie van apparatuur uitgerust met een draadloze internetverbinding verboden, in de ruimtes met als doel verzorging, rust en activiteiten met kinderen jonger dan drie jaar.
II. – In groepen van de basisschool, moet de in artikel 184 van de wet … bedoelde draadloze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer dit niet wordt gebruikt voor educatieve digitale activiteiten.
III. – In het basisonderwijs moet voorafgaand aan de nieuwe installatie van een draadloos netwerk de schoolraad worden geïnformeerd.

Update december 2017. Franse minister van Onderwijs kondigt aan:”Geen mobiele telefoons meer in scholen en hogescholen aan het begin van het schooljaar 2018″.

Mobiele telefoons zullen verboden worden in scholen en hogescholen vanaf het begin van het schooljaar 2018. De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, kondigde dit aan op 10 december tijdens het programma “The Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro”. Bron: Le Monde

Zie ook ons artikel Mobiele telefoon verboden op school in Frankrijk. Ook iets voor Nederland?

Deel dit bericht