kennisplatform elektromagnetische velden

Maatschappelijke organisaties stappen gefrustreerd uit overheidsoverleg

De maatschappelijke organisaties Nibe, NPS en StopUMTS zijn na 7 jaar lang proberen gefrustreerd uit het overheidsoverleg Kennisplatform Elektromagnetische Velden gestapt.

Reeds verschillende keren hebben wij, de ondergetekenden, met u overlegd over het onvoldoende tot niet functioneren van het Kennisplatform EMV en Gezondheid. Ook tijdens Klankbordgroep vergaderingen hebben wij daar aandacht voor gevraagd. U heeft ons overtuigd van uw goede wil en gezegd dat u nog tijd nodig had om er een goed functionerend platform van te maken. Helaas moeten we constateren dat er tot op heden geen enkele vooruitgang geboekt is. Voor ons het moment om de balans op te maken en conclusies te trekken.

Kort samengevat komt onze evaluatie erop neer dat:

1. het Kennisplatform de gevraagde onafhankelijkheid en daarmee betrouwbaarheid niet heeft waargemaakt,

2. het beschikbaar stellen van informatie over EMV in relatie tot gezondheid vrijwel uitsluitend bestaan heeft uit het ontkennen van een dergelijke relatie. Een gevolg daarvan is dat geen adequate voorlichting over dit onderwerp gegeven wordt en dat het voorzorgsprincipe niet wordt toegepast,

3. van het op basis van de stand der wetenschap voorzien in onafhankelijke informatie evenmin sprake is geweest. De verstrekte informatie is zeer summier en sterk eenzijdig gekleurd, gericht op het ontkennen van schadelijke effecten. Om een voorbeeld te noemen: op één van onze websites staan in de rubriek onderzoeken alleen al over 2014 (tot 17 september) 65 wetenschappelijke peer-reviewed publicaties op dit gebied. In de meeste daarvan zijn bij lage niet-thermische stralingsbelastingen mogelijk schadelijke biologische effecten gerapporteerd. Op de website van het Kennisplatform echter is in 2014 en eind 2013 uitsluitend tendentieus gerapporteerd over slechts twee onderzoeken.

Klik hier voor de volledige brief aan aan staatssecretaris Mansveld.

Deel dit bericht