Neil Cherry

Dr. Neil Cherry: elektromagnetische straling kankerverwekkend

Presentatie voor het Europees Parlement in Juni 2000: wetenschappelijk bewijs dat elektromagnetische straling kankerverwekkend is.

(Via Wayback Machine) Website van wijlen Dr. Neil Cherry met diverse papers.

Dr. Neil Cherry (1946) werkte als assistent-professor milieukunde aan Lincoln University in Nieuw-Zeeland. Neil Cherry ontving op 1 januari 2002 een koninklijke onderscheiding: Officier van Nieuw-Zeeland Orde van Verdienste.

In 1994 werd Neil Cherry uitgenodigd door een plaatselijke basisschool (Opawa) om informatie te presenteren over de mogelijke gezondheidseffecten van een zendmast die naast het kleuterdagverblijf in het schoolverblijf geïnstalleerd zou worden. Hij stelde dat de school moest voldoen aan het voorzorgsbeginsel. Vanwege de mogelijke schadelijke effecten adviseerde hij de school om het voorstel af te wijzen. Dat gebeurde met 80% van de stemmen.

Sinds die tijd besteedde Cherry de meeste tijd aan het onderzoek naar gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en straling. In november 1994 werd hij als getuige-deskundige opgeroepen in de eerste zendmastzaak in Nieuw-Zeeland. Hij stond de lokale bewoners bij. Zij wonnen en de rechtbank wees het verzoek van BellSouth af voor het instellen van een hoge blootstellingsnorm van 200uW/cm². De rechtbank stelde het toegestane niveau op 2uW/cm², op basis van bewijzen van leukemie bij kinderen bij 2.4uW/cm².

Dr Cherry was steeds verbaasder naarmate hij inzag hoeveel gepubliceerd wetenschappelijk bewijs er al is dat elektromagnetische straling ongezond is. Dit geldt voor het hele elektromagnetische spectrum, van de laagfrequente ELF-velden tot hoogfrequente RF / microgolf-straling. Beschadiging van het DNA, verandering in uitstroom van calcium-ionen uit cellen, verlaagde melatonineniveaus en veranderingen in vele celfuncties.

Microgolven, inclusief de straling van mobiele telefoons, zijn genotoxisch (ze beschadigen het DNA), zo blijkt uit vele onafhankelijke studies gepubliceerd sinds 1959. Daarom zijn ze kankerverwekkend. Microgolven openen ook de bloed-hersenbarrière, zodat schadelijke chemische stoffen van buiten in de hersenen en in het zenuwstelsel kunnen komen. Dr Cherry ontdekte ook epidemiologische studies van blootgestelde werknemers en bewoners waaruit blijkt dat elektromagnetische straling genotoxisch is.

Hij voorspelde dat er meer gevallen zullen komen van kanker, hartziektes, reproductieve en neurologische effecten op de gezondheid in blootgestelde populaties. Het enige veilige blootstellingsniveau is nul.

Cherry schrijft tevens (2002) dat een natuurlijk elektromagnetisch signaal, genaamd de Schumann-resonantie, gegenereerd door tropische onweersbuien en over de hele wereld aanwezig in de trilholte gevormd tussen het aardoppervlak en de onderste laag van de ionosfeer, resonant geabsorbeerd wordt door de hersenen. De frequentie (rond 10Hz) komt overeen met de frequentie van het meetbare EEG (hersenstromen). De hersenen detecteren dit extreem zwakke signaal en reageren erop.

Gedurende de laatste anderhalf jaar van zijn leven werd hij zeer beperkt door de toenemende immobiliteit veroorzaakt door de verlammende spierziekte ALS, maar zijn geest bleef helder als ooit en zelfs in de laatste week van zijn leven was hij nog gericht op de wetenschap. Hoewel hij zijn computer niet meer kon gebruiken kon hij nog steeds spreken, en tot de dag voor hij stierf was hij bezig met de bewerking van de hoofdstukken van zijn nieuwste boek.

Dr. Neil Cherry overleed op 24 mei 2003.

Deel dit bericht