Brochure stralingsrisico’s

Brochure stralingsrisico’s

Gepubliceerd op 3 september 2013. Bron: StopUMTS.

brochure straling gezondheid
Er is een nieuwe folder verschenen over elektromagnetische straling en gezondheid, getiteld ‘Straling, Gezondheid, Simpele Maatregelen’.
Deze folder is een burgerinitiatief om bewustwording te creëren omtrent onnatuurlijke en ongezonde straling.

In de folder worden een aantal heldere en simpele maatregelen gegeven waarmee je je eigen blootstelling flink kunt verminderen.

De reikwijdte van zenders zoals aangegeven in de folder (100m en 25km) is wat aan de grote kant. Dit is (afhankelijk van het zendvermogen) meestal alleen zo groot in het vrije veld. In de bebouwde kom (met muren ertussen) vermindert deze bv. met een factor 10.

Deel dit bericht