Hoe straling van mobiele telefoons en wifi u kan schaden (Geschreven door een natuurkundige wiens eigen gezondheid werd aangetast)

“Zeggen dat RF-straling van draadloze communicatie geen kwaad kan omdat het niet-ioniserend is – de individuele fotonenergie is niet groot genoeg – is hetzelfde als zeggen dat een tsunami geen kwaad kan doen omdat de individuele watermoleculen niet genoeg energie hebben.”

dr. Leendert Vriens - Fysicus

Natuurkundige dr. Leendert Vriens, die 30 jaar heeft gewerkt bij Philips Natlab, het wereldberoemde natuurkundig onderzoekslaboratorium, legt uit hoe radiofrequente straling van draadloze apparaten de gezondheid kan schaden.

Zwakke elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen, huishoudelijke apparaten en radiofrequente straling van draadloze communicatieapparatuur kunnen biologische effecten in ons lichaam veroorzaken, terwijl de veel sterkere natuurlijke elektromagnetische straling, zoals van de zon, dit niet kan.

  1. Door de mens gemaakte elektromagnetische velden geven macroscopische veldsterktes, terwijl de veldsterkte van natuurlijke straling nul is bij alle frequenties.
  2. Door de mens gemaakte elektromagnetische velden dringen door in ons lichaam en worden daar grotendeels geabsorbeerd, terwijl de meeste natuurlijke straling van de zon niet door onze huid heen komt.

Lees hier het volledige whitepaper: On the Difference Between Man Made and Natural Electromagnetic Fields / Radiation, in Regard to Biological Activity.

Door de mens gemaakte elektromagnetische velden veroorzaken stromingen, resonante interacties en interferenties, waarbij geladen en polaire deeltjes en oppervlakken en magnetische deeltjes in ons lichaam betrokken zijn. Deze interacties en de absorptie kunnen leiden tot schadelijke biologische processen en storingen in biologische processen.

Natuurlijke straling heeft weliswaar een veel hogere intensiteit, maar heeft binnenin geen enkel effect. Het grootste deel ervan dringt niet door onze huid heen en wat er wel doorheen komt heeft geen veldsterkte en oefent dus geen kracht uit.

Lees hier het artikel in Vrij Nederland over hoe draadloze telefoons de gezondheid van Leendert Vriens aantastten.

Deel dit bericht