Vrij Nederland: Kankermobieltjes

De vuile oorlog over stralingsrisico’s bij mobieltjes

Een haarscherp artikel in de Vrij Nederland ontleedt de verschillende standpunten die wetenschappers innemen met betrekking tot de schadelijkheid van draadloze technologie zoals DECT telefoons en mobieltjes.

Aan het woord komt fysicus Leendert Vriens, die 30 jaar bij Philips Natlab werkte en zelf gezondheidsklachten kreeg door elektromagnetische straling. Hij concludeert dat ”we bezig zijn met een grootschalig experiment met de gezondheid van mensen dat dramatische gevolgen kan hebben”.

Er worden vraagtekens gezet bij de halsstarrige niets-aan-de-hand houding van de Nederlandse Gezondheidsraad, verwoord door de secretaris van de Commissie EMV Eric van Rongen en bij de uitspraken van Eric Lebret, voorzitter van de wetenschapscommissie van het Platform Elektromagnetische velden. Daarnaast de tegenovergestelde mening van o.a. wetenschappers Devra Davis, Dennis Henshaw en Robert Herbermann.

Bron: Vrij Nederland no. 2011-45 van 12 nov. 2011, pp. 24-29, auteur Tomas Vanheste.

Zie het PDF-bestand voor het volledige artikel.

Deel dit bericht