Tweede Kamer bezorgd over gezondheidsrisico’s van straling 5G-netwerk

Bron: AD

Tweede Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.

Het moet dé nieuwe standaard worden voor mobiel internet: 5G. Nog sneller dingen downloaden op je mobiel, nog makkelijker alles online regelen. Maar terwijl overal al voorbereidingen worden getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, nemen de zorgen toe. Weliswaar is er geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wél zijn er wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksge­zond­heid.

Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks

Reden dat de Tweede Kamer zich afvraagt of we niet te snel beslissen om massaal over te gaan op 5G. GroenLinks dringt vandaag in de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad naar 5G-straling. Kamerlid Laura Bromet: ,,We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksgezondheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G. We moeten de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.”

Wildgroei

Door de uitrol van het supersnelle internet via 5G wordt in de komende jaren een wildgroei aan antennes verwacht. 5G werkt op een hogere frequentie, wat sneller internet oplevert. Het bereik van de antennes is wel minder waardoor er veel meer zendmasten en antennes in het straatbeeld zullen verschijnen. Nu zijn nog een beperkt aantal straalmasten voldoende, straks zitten er antennes in bijna elke straat: bijvoorbeeld in lantaarns en bushokjes.

In Europa geldt een richtlijn die voorschrijft hoe sterk de signalen van zendmasten mogen zijn. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aan dat zij die Europese norm in Nederland wettelijk wil laten vastleggen. ,,Het doel hiervan is om bij de uitrol van 5G en de plaatsing van de vele antennes die daarbij nodig zijn zekerheid te bieden aan burgers en telecomaanbieders over dit regime”, heeft ze daarover in de Tweede Kamer gezegd.

Maar het parlement is daarmee niet gerustgesteld. Vorige week stuurde de Tweede Kamercommissie die zich bezighoudt met de uitrol van 5G een brief aan Keijzer met de vraag om al het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 5G in kaart te brengen. De commissie hoopte daarop vandaag een reactie te krijgen, maar dat is Keijzer niet gelukt.

We zijn het aan alle Nederlan­ders verplicht om dit goed uit te zoeken.

Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks

Strengere normen

Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat aan die reactie nog wordt gewerkt. GroenLinks wil niet wachten en vraagt nu al om een onderzoek door de Gezondheidsraad. ,,Keijzer hamert erop dat Nederland zich houdt aan de Europese richtlijn, maar we zien dat andere Europese landen veel strengere normen hanteren. Dat baart mij zorgen.”

Vorig jaar bleek al dat de regering in Vlaanderen heeft bepaald dat de stralingskracht van een telefoonzendmast in de buurt van scholen en verzorgingshuizen slechts 7 procent van de EU-richtlijn mag zijn. Ook diverse andere Europese landen, waaronder Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië, zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland.

De Gezondheidsraad – een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement – laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk. ,,Het kan ook zijn dat blijkt dat er géén gezondheidsrisico’s zijn”, zegt Bromet. ,,Maar we zijn het aan alle Nederlanders verplicht om dit goed uit te zoeken. Pas dan kunnen we akkoord gaan met de uitrol van 5G.”

Update

Het kabinet heeft op 17 april 2019 gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft het kabinet: “In haar advies concludeert de Gezondheidsraad dat er geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Hoewel de Gezondheidsraad oordeelt dat het verband onwaarschijnlijk is, adviseert zij wel lopende cohortonderzoeken ook na 2019 voort te zetten. Naar aanleiding hiervan is ook besloten het eerder genoemde COSMOS-onderzoek te verlengen.”

Op 29 mei 2019 schreven Bert de Graaff (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Christian Bröer (Universiteit van Amsterdam) in hun publicatie Voortslepende discussie over 5G is een schijngevecht (Socialevraagstukken.nl) over deze kamerbrief:

In de plaats daarvan gaat het sinds de jaren negentig van de vorige eeuw om de afweging tussen gezondheid en innovatiebaten. En de baten geven de doorslag. Zo opent de Kamerbrief over 5G en gezondheid van staatssecretaris Keijzer en minister Bruins van afgelopen 17 april met de stelling dat de technologie noodzakelijk is, zelfs een ‘onmisbare grondstof voor de samenleving’.

Aan de andere kant gaat de Kamerbrief – net als Nieuwsuur van 24 april – uitvoerig in op de (on)zekerheden over de gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden. Wetenschappelijk onderzoek en grenswaarden moeten zeker stellen dat er geen schadelijke effecten zijn. Maar wetenschap kan zelden een definitief antwoord geven, enige onzekerheid over gezondheidsrisico’s blijft bestaan en zo ook het debat. De vraag is hoeveel onzekerheid we accepteren en hoe we dat kunnen bepalen. Die vragen lossen wetenschappers meestal niet op.

Lees ook:

Tag: hersentumoren

De Groene Amsterdammer schreeft in het artikel Bellen schaadt cellen: “Verblind door ambitie veegt de Europese Commissie de gezondheidsrisico’s van 5G-technologie onder de mat en negeert ze weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector zelf.”

Minister van Milieu Céline Fremault (België): “Ik kan dergelijke technologie niet toejuichen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet worden gerespecteerd, 5G of niet”. De resolutie van Rome, Italië vraagt “de burgemeester om de 5G-proef te stoppen en de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling niet te verhogen zodat de plaatsing van nieuwe antennes op huizen, scholen, dagverblijven, en straatlantaarns wordt voorkomen”. Zie verder EU 5G Appèl: Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G.

De Amerikaanse senator Blumenthal bekritiseert de FCC & FDA vanwege ontoereikende antwoorden op open vragen over de volksgezondheid. Draadloze providers geven toe dat er geen onafhankelijke wetenschappelijke studies lopen naar de veiligheid van 5G-technologie.

Deel dit bericht