Auteur - JRS Eco Wireless

Welke telefoon geeft de minste straling?

Elektromagnetische straling van telefoons is een gezondheidsrisico, zoals blijkt uit een groeiend aantal studies. Je kunt je blootstelling sterk verminderen door een headset te gebruiken en door de telefoon niet de hele dag op je lichaam te dragen.Het is mogelijk om een smartphone via de kabel aan te sluiten op internet. Je kunt dan alle apps en de browser gebruiken met een volledig stralingsvrije internetverbinding. Alleen het bellen blijft draadloos gaan.iPhones (en iPads) kunnen, vanaf iPhone 5, allemaal bekabeld worden aangesloten middels de iPad / iPhone bekabeld adapter.Met Android-telefoons is het lastiger om ze bekabeld te verbinden. Met behulp...

Informatieavond en petitie gezondheidsrisico’s 5G in Dronten

In Dronten is op 25 februari een informatieavond gehouden over de risico's van de straling van het nieuwe 5G-netwerk, dat uitgerold gaat worden in Nederland.De werkgroep Stralingsbewust Dronten heeft een 5G-petitie gelanceerd die Drontenaren kunnen ondertekenen en die zal worden aangeboden aan de gemeente.Op de radio bij Omroep Flevoland:https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Omroep-Flevoland-Radio-Stralingsbewust-Dronten.mp3 Update juni: burgemeester Franc Weerwind van Almere, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): "Wij moeten de regie terugpakken. Het hele antennebeleid stelt overheden verplicht om mee te werken." bij EenVandaag.Update april: In De Drontenaar: Gemeente Dronten volgt 5G kritisch: "Mag niet ten koste gaan van onze gezondheid". Inhoud van de 5G-petitie De...

Flevoland: petitie gezondheidsrisico’s 5G aangeboden aan gemeente

Burgers uit Flevoland bieden de gemeente een petitie aan met zorgen over de gezondheidsrisico's van het nieuwe 5G netwerk.Bron: de StentorFacebookgroep Stralingsbewust 5G Noordoostpolder heeft maandagavond een petitie aangeboden aan de gemeenteraad waarin zorgen worden geuit over de effecten van het nieuwe 5G netwerk op de gezondheid van mens en dier. In de petitie, die door meer dan 600 polderbewoners werd ondertekend, wordt aangedrongen op meer onderzoek voordat het netwerk verder wordt uitgerold.„Er is geen bewijs dat het netwerk veilig is”, zei initiatiefneemster Maroesja van den Berg uit Rutten kortgeleden tegen deze krant. „Mensen die in de buurt wonen...

Duidelijk bewijs van de risico’s voor kinderen van radiofrequente straling van smartphones en wifi

Professor Tom Butler van het University College Cork heeft een zeer informatief artikel gepubliceerd over de risico's van digitale draadloze technologie voor kinderen, getiteld "Duidelijk bewijs van de risico's voor kinderen van radiofrequente straling van smartphones en WiFi". Het artikel is een diepgaande evaluatie van onafhankelijk peer-reviewed onderzoek. De bevindingen stemmen tot nadenken en zijn alarmerend voor ouders en verzorgers van kinderen en pubers.Bron: GR3C (Governance Risk and Compliance Competence Centre)Vertaald door JRS. Aanbevelingen Ouders zouden het volgende in overweging moeten nemen om hun kinderen te beschermen:Leg kinderen en pubers uit wat de de gezondheidsrisico's zijn van slimme devices. Beperk...

Bellen schaadt cellen, EU negeert gezondheidsrisico’s 5G – De Groene Amsterdammer

In De Groene Amsterdammer van 17 januari staat een goed geresearcht artikel: 'Bellen schaadt cellen'.Verblind door ambitie veegt de Europese Commissie de gezondheidsrisico's van 5G-technologie onder de mat en negeert ze weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector zelf.De Groene AmsterdammerDe Groene Amsterdammer en Investigate Europe deden onderzoek naar de huidige stand van zaken in het stralingsdebat. Ze spraken met tientallen onderzoekers, telecomspelers en regelgevers en namen de maat van het meest recente onderzoek naar gezondheidseffecten van radiofrequente straling. Het debat hierover woedt al decennia. Door de geslotenheid van de adviesorganen, hun bevoorrechting van de private sector...

Is straling van wifi en telefoons ongezond?

Wat zeggen de studies en de politiek? Al in 2015 nam Frankrijk een wet aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling door mobieltjes en andere draadloze apparaten, en sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van de mobiele telefoon op lagere en middelbare scholen wettelijk verboden in heel Frankrijk. In Israel is het gebruik van Wifi verboden in kleuterklassen t/m 6 jaar. De Raad van Europa heeft geadviseerd om wifi te mijden in klaslokalen en het Europees Parlement heeft erop aangedrongen om de wetenschappelijke basis van de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische straling  te herzien.In een kleine...

FCC: Gekaapt Agentschap Telecom

Hoe de Federal Communications Commission (FCC) wordt gedomineerd door de industrieën die zij verondersteld wordt te reguleren.Een goed e-book waarin uitvoerig wordt besproken hoe de FCC in feite door de industrie wordt bestuurd - JRSDoor Norm Alster, Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University.Lees het volledige e-book.Update 21 januari 2020: Robert Kennedy, Jr.'s Legal Team klaagt de FCC aan over richtlijnen gezondheidsrisico's draadloze communicatie.Over een andere Amerikaanse overheidsinstelling: Harvard-experts bekritiseren knusse relatie tussen FDA en farmacie.

Lloyd’s verzekeringsmaatschappij dekt geen gezondheidsschade door elektromagnetische straling

The Lloyd's of London en haar underwriter CFC Underwriting Limited sluiten elke aansprakelijkheidsdekking uit voor claims die "direct of indirect voortvloeien uit, geheel of deels het gevolg zijn van elektromagnetische velden, elektromagnetische straling, elektromagnetisme, radiogolven of -storing". (Uitsluiting 32, blz. 7)UITSLUITINGEN We zullen geen a) betalingen doen namens u voor enige vordering, of b) kosten en uitgaven maken, of c) vergoedingen aan u uitbetalen voor door u geleden verlies, schade, of gemaakte kosten voor juridische bijstand, honoraria of andere kosten, of d) vergoedingen betalen voor eventuele medische kosten:ALGEMENE UITSLUITINGEN VAN VERZEKERING:32. Elektromagnetische velden die direct of indirect voortvloeien uit, geheel of deels het gevolg zijn...