Informatieavond en petitie gezondheidsrisico’s 5G in Dronten

In Dronten is op 25 februari een informatieavond gehouden over de risico’s van de straling van het nieuwe 5G-netwerk, dat uitgerold gaat worden in Nederland.

De werkgroep Stralingsbewust Dronten heeft een 5G-petitie gelanceerd die Drontenaren kunnen ondertekenen en die zal worden aangeboden aan de gemeente.

Op de radio bij Omroep Flevoland:

 

Update juni: burgemeester Franc Weerwind van Almere, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “Wij moeten de regie terugpakken. Het hele antennebeleid stelt overheden verplicht om mee te werken.” bij EenVandaag.

Update april: In De Drontenaar: Gemeente Dronten volgt 5G kritisch: “Mag niet ten koste gaan van onze gezondheid”.

Inhoud van de 5G-petitie

De uitrol van 5G zal er uiteindelijk toe leiden dat er elke 200 meter een zender op straat moet komen, met een veel hogere frequentie (26 Gigahertz) dan de huidige zendmasten. De energie zal veel meer in de huid en in het hoornvlies worden geabsorbeerd. Wij zijn in feite proefkonijnen voor dit experiment.

Reeds bij de huidige generatie mobiele telefonie kan men niet zeggen dat er geen bewijs is van gezondheidsrisico’s. Er zijn bijvoorbeeld al 50 studies die DNA-schade aantonen, er is de Amerikaanse NTP-rattenstudie, en het onlangs bijgewerkte Bio-Initiative report, op basis waarvan het Europees Parlement de resolutie “Gezondheidsrisico’s elektromagnetische velden” aannam.

Inmiddels hebben meer dan 200 wetenschappers in een appèl aan de EU gewaarschuwd voor gezondheidsrisico’s en adviseren een moratorium op de uitrol van 5G.

Desondanks gaat de Gezondheidsraad (GR) nog steeds uit van een limiet van 61 Volt per meter terwijl de Raad van Europa in resolutie 1815 maximaal 0,2 Volt per meter veilig acht. De voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de GR zegt over 5G: “Maar het is best gek dat we een hele populatie, gedreven door technologie, gaan blootstellen aan iets waarvan we niet zeker weten of het kwaad kan of niet”. Uit opinie-onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Hart van Nederland (zie v.a. 13:54) blijkt dat 68% van de Nederlanders vindt dat het 5G-netwerk niet mag worden uitgerold zolang niet duidelijk is wat de eventuele effecten daarvan zijn.

Verzekeraars zoals Lloyd’s of London, Swiss Re en AUVA sluiten letsel door elektromagnetische straling uit van dekking, omdat het risico niet in te schatten en dus onverzekerbaar is.

Er zijn diverse burgerinitiatieven waarbij de industrie aansprakelijk wordt gesteld voor toekomstige gezondheidsschade door 5G, en wereldwijd zijn er protesten van burgers tegen 5G. In Zwitserland, waar de uitrol van 5G al is begonnen, worden gezondheidsklachten gerapporteerd door mensen die dicht bij de zenders wonen.

Ook in Dronten krijgt mesoloog Fineke Selles met enige regelmaat klanten die aangeven dat ze stralingsgevoelig zijn, waarbij de voornaamste klachten zijn: vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, en ontstekingsgevoeligheid.

Een 20-tal gemeenten waaronder Amsterdam, Eindhoven en Maastricht hebben een kritische zienswijze ingediend bij het Ministerie over de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet, waarbij de gemeenten niets meer te zeggen hebben over de plaatsing van zenders op publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen, terwijl de gemeente nog wel verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan.

In de petitie wordt de gemeente Dronten verzocht:

  • geen tests of uitrol van 5G toe te staan voordat gedegen onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur, en in te zien dat voorop lopen met de uitrol van 5G een serieus risico inhoudt,
  • om zich samen met de VNG in te zetten voor het behoud van lokale zeggenschap over plaatsing van antennes. (Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode),
  • burgers actief, eerlijk en open te informeren over het 5G-beleid en ook de daarmee gepaard gaande geldstromen,
  • openbaarheid te geven m.b.t. informatie en procedures ten aanzien van het ‘plaatsingsplan’, en onafhankelijke metingen te doen van veldsterkte voor en na de plaatsing van zenders,
  • om het voorzorgsprincipe te hanteren, d.w.z. geen zenders toe te staan nabij gevoelige locaties waar mensen zich langdurig in de bundel bevinden en het ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable) toe te passen.

Ondertekenen kan hier.

De werkgroep Stralingsbewust Dronten is te bereiken via e-mail.

Sprekers: Jan-Rutger Schrader van de Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES) en Fineke Selles, mesoloog, die in haar praktijk met enige regelmaat mensen tegenkomt met aan straling gerelateerde klachten.

Let’s Talk About Tech Informatiemap 5G en Gezondheid voor Gemeenten

Lees ook het artikel in De Drontenaar.

Nieuwsitem van Omroep Flevoland:

Zorgen over 5G besproken tijdens informatieavond
Zorgen over 5G besproken tijdens informatieavond

Op 12 april 2021 verscheen een ander item over straling op de radio bij Omroep Flevoland: “Wat je niet ziet: straling”. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Er zijn veel dingen op de wereld die we niet kunnen zien. Toch zijn ze er! M. Disselhorst vertelt over haar ervaringen en klachten die ze heeft van straling in haar omgeving.

Deel dit bericht