DNA schade door elektromagnetische straling

Is straling van wifi en telefoons ongezond?

Wat zeggen de studies en de politiek?

Al in 2015 nam Frankrijk een wet aan over beperking van blootstelling aan elektromagnetische straling door mobieltjes en andere draadloze apparaten, en sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van de mobiele telefoon op lagere en middelbare scholen wettelijk verboden in heel Frankrijk. In Israel is het gebruik van Wifi verboden in kleuterklassen t/m 6 jaar. De Raad van Europa heeft geadviseerd om wifi te mijden in klaslokalen en het Europees Parlement heeft erop aangedrongen om de wetenschappelijke basis van de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische straling te herzien.

In een kleine honderd studies is inmiddels oxidatieve stress en ook DNA-schade aangetoond in vitro t.g.v. de straling van draadloze devices en telefoons. Zie bv. de meta-studie Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields van Hugo Ruediger en de EU REFLEX studie. In 2016 werd dit nog bevestigd door de grootste Oostenrijkse zorgverzekeraar AUVA en overgenomen door de voltallige Oostenrijkse Artsenkamer. Er is controverse rondom dit onderwerp en in het verleden werd het argument gebruikt dat de individuele radio-fotonen niet genoeg energie hebben om DNA-breuken te kunnen veroorzaken zoals bij ioniserende straling. Echter, men besefte daarbij niet dat de radiofotonen 100% fase-coherent zijn t.g.v. de manier van opwekking in de radio-antenne – in tegenstelling tot bij natuurlijke elektromagnetische straling zoals van de zon – waardoor ze hun energie allemaal exact tegelijk afgeven, en derhalve de energie vermenigvuldigd moet worden met het aantal fotonen. Een groots opgezette rattenstudie van het officiële National Toxicology Program (NTP) in de V.S. heeft het kankerrisico zeer recent bevestigd.

Door JRS.

Deel dit bericht