Voorlichting

Brochure stralingsrisico’s

Brochure stralingsrisico's Gepubliceerd op 3 september 2013. Bron: StopUMTS.Er is een nieuwe folder verschenen over elektromagnetische straling en gezondheid, getiteld 'Straling, Gezondheid, Simpele Maatregelen'. Deze folder is een burgerinitiatief om bewustwording te creëren omtrent onnatuurlijke en ongezonde straling.In de folder worden een aantal heldere en simpele maatregelen gegeven waarmee je je eigen blootstelling flink kunt verminderen.De reikwijdte van zenders zoals aangegeven in de folder (100m en 25km) is wat aan de grote kant. Dit is (afhankelijk van het zendvermogen) meestal alleen zo groot in het vrije veld. In de bebouwde kom (met muren ertussen) vermindert deze bv. met een factor...

Hinder van elektromagnetische velden op het werk

Hinder van elektromagnetische velden op het werk Gepubliceerd op 2 april 2014.In: Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor ArbeidshygiëneDeze week is een mooi overzichtsartikel verschenen van Dr. Hugo Schooneveld (voorzitter Stichting EHS) getiteld 'Hinder van EMV op het werk'.Hinder van elektromagnetische velden op het werk van Hugo Schooneveld, voorzitter Stichting EHS. Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne.