EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

Link naar de full-text PDF

Ga naar de website

Initiatiefnemers

Eén van de initiatiefnemers is Dr.L. Hardell, Professor in Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden. Hij stelt: “De telecomindustrie probeert technologie uit te rollen die mogelijk zeer reële, onbedoeld schadelijke consequenties heeft. Wetenschappelijke studies, zowel recent als van vele jaren geleden, stellen schadelijke effecten op de gezondheid vast bij testen van draadloze producten onder realistische omstandigheden. We zijn zeer bezorgd dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die niet kan worden teruggedraaid”.

Hardell: “De vijfde generatie (5G) van radiofrequente straling wordt nu ontwikkeld. Dit wordt gedaan zonder dosimetrische bepaling of studie van de mogelijke gezondheidseffecten. De media verheerlijken vooral alle mogelijkheden die deze technologie belooft te zullen bieden, zoals de zelfrijdende auto en Internet of Things (IoT). De consequenties voor de gezondheid van mens, plant en dier worden in het geheel niet besproken. Politici, overheden en media zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige voorlichting. De gewone man wordt niet geïnformeerd over tegengestelde meningen over deze technologische ontwikkeling. Gezondheidseffecten door radiofrequente straling zijn in de media een non issue, althans in Zweden, maar ook in de meeste andere landen.”

Wetenschappelijk overzichts-paper van de initiatiefnemers: 5G: Great risk for EU, US and international health – Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanism that causes them

Gezondheidsrisico’s 5G onbekend voor hoogste frequenties, schrijft Gezondheidsraad

EU Reflex studie toont DNA-schade aan door straling van draadloze apparaten en mobiele telefoons

5G-netwerk

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Expert 5G-Meeting Provinciale Staten Friesland 11-3-2020 – dr.ir. Jan-Rutger Schrader, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES):

Elektromagnetische straling - Gezondheidsrisico’s van draadloze apparatuur in het 5G-tijdperk
Elektromagnetische straling - Gezondheidsrisico’s van draadloze apparatuur in het 5G-tijdperk

(PDF-presentatie en volledig transcript)

Friesch Dagblad: Er is nog lang geen consensus over 5G

Invloed van industrie op studies

Aangetoond is dat studies over de gezondheidsimpact van straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”. Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”.

Problemen met ICNIRP-blootstellingslimieten elektromagnetische straling

“Concluderend toont dit artikel aan dat de EU een 13-koppige, niet-gouvernementele particuliere organisatie, de ICNIRP, het mandaat heeft gegeven om een besluit te nemen over de RF-stralingsrichtlijnen. De ICNIRP en SCENIHR blijken geen deugdelijke wetenschappelijke evaluatie te maken van de schadelijke effecten van RF-straling, zoals gedocumenteerd is in het onderzoek … Deze twee kleine organisaties produceren rapporten die het bestaan van wetenschappelijke gepubliceerde studies over de bijbehorende risico’s lijken te ontkennen.”Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation, L. Hardell & R. Nyberg, MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY, 3 Jan 2020.

Update 5 sep.: Significant discrepancy of opinions on 5G and health between ICNIRP and the Health Council of the Netherlands

How much is safe? Radiation authorities rely on controversial group for safety advice – Investigate Europe

FCC: Captured Agency

Verzekeraars

Zwitserse verzekeraar Swiss Re: elektromagnetische straling hoogste risicoklasse

Grote Oostenrijkse verzekeraar vindt effecten van mobieltjes op EEG en eiwit-aanmaak

Lloyd’s insurance company does not cover health damage caused by electromagnetic radiation

Antwoord van de Europese Commissie

In vraag E-003975/2018 van Nicola Caputo (S&D) wordt de Europese Commissie verzocht of zij van plan is een Europese taskforce op te richten van onafhankelijke en onpartijdige wetenschappers op het gebied van elektromagnetische velden, om de gezondheidsrisico’s te onderzoeken. In haar antwoord verklaart de Europese Commissie dat “krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden bij de lidstaten blijft berusten, met inbegrip van de keuze van de te nemen maatregelen op basis van leeftijd en gezondheidstoestand”.

5G in Slovenië stopgezet

“Slovenië stopt de invoering van 5G-technologie: We weten niet of het gevaarlijk is voor de mens”. Ambtenaren nemen meer tijd om de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie te onderzoeken. In een brief van de minister Rudi Medved staat dat zij het debat over mogelijke gezondheidsrisico’s zullen heropenen.

Duitsland: petitie tegen 5G behaalt meer dan 50.000 handtekeningen

Een Duitse petitie tegen 5G is 54.643 maal ondertekend, en moet nu behandeld worden in het parlement, meldt Diagnose: Funk. In de petitie wordt het Duitse parlement verzocht om de procedure voor het toekennen van 5G-frequenties te schorsen op basis van wetenschappelijk gerechtvaardigde twijfels over de veiligheid van deze technologie.

Nederland: 18.000 keer ondertekende petitie ‘Verminder Electrosmog – 5G Nee’ overhandigd aan leden van de Tweede Kamer

Overhandiging van de petitie ‘Verminder Electrosmog‘ aan de Tweede Kamer op 25 juni:

Offering petition 'Reduce Electrosmog' by action group 5G the Hague.
Offering petition 'Reduce Electrosmog' by action group 5G the Hague.

Zie ook Bellen schaadt cellen, EU negeert gezondheidsrisico’s 5G – De Groene Amsterdammer

en Amerikaanse senator Blumenthal bezorgd over potentiële gezondheidsrisico’s 5G-technologie.

NOS-journaal 9 sep. 2019: 5G demonstratie in Den Haag:

NOS-journaal 9 sep. 2019: 5G demonstratie in Den Haag
NOS-journaal 9 sep. 2019: 5G demonstratie in Den Haag

Honderden deelnemers in Amsterdam bij mars tegen 5G (NOS)

NOS-journaal 25 jan. 2020: 5G demonstratie in Amsterdam. Er werd op deze dag op 250 plaatsen over de wereld gedemonstreerd tegen 5G:

NOS-journaal 25 jan. 2020: 5G demonstratie in Amsterdam.
NOS-journaal 25 jan. 2020: 5G demonstratie in Amsterdam.

Polen

No sufficient health research on 5G but… it is OK to deploy, claims Polish government… it is safe to use, claims ICNIRP… van Dariusz Leszczynski.

Met dank aan Stichting EHS / Rob v/d Boom.

Deel dit bericht